Portret Agnieszka Polaczek
Urodziła się 30 maja 1940 w Nowym Sołońcu w rodzinie Ludwiny z domu Markulak (ur. Nowy Sołoniec) i Marka Gawluków (ur. Nowy Sołoniec). Miała młodszą siostrę Małgorzatę. Ojciec był drwalem, a matka prowadziła gospodarstwo domowe. Gdy przez wieś przechodził front rosyjsko-niemiecki w 1944 roku została objęta przymusową ewakuacją. Wraz z całą rodziną udała się pieszo do Seretu, a później do Tereblacza w rejon Suczawy. Przebywali tam kilka miesięcy mieszkając w szałasach. Edukację ukończyła na czterech klasach szkoły powszechnej w Sołońcu. Wyszła za mąż w roku 1960. Pracowała w przedszkolu jako sprzątaczka. Po II wojnie światowej mimo, że matka bardzo chciała, ojciec Agnieszki Polaczek nie zdecydował się, by wyjechali do Polski. Urodziła dwie córki, obie wyjechały do Polski.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2419
data nagrania: 24.09.2010
długość nagrania: 00:43:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Pojana Mikuli (Poiana Micului)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Polaczek Agnieszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2419_Polaczek_Agnieszka
Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa – ewakuacja wsi w czasie wojny; pobyt w lesie po ewakuacji; powrót do domu i utworzenie cmentarza dla poległych; głód po wojnie; wyżywienie w czasie głodu;

[00:05:00, 01]
Susza po wojnie; pochodzenie rodziców (z Nowego Sołońca); wspomnienie pobytu w lesie po ucieczce ze wsi; pobyt w okolicach Seretu i Tereblecze; utworzenie cmentarza dla poległych w okolicy;

[00:10:00, 01]
Rozmowy w domu w języku polskim; mieszkanie w szałasach w lesie; udział ojca w walkach (służba wojskowa);

[00:15:00, 01]
Koniec wojny i powrót do domu; ukończenie czterech klas szkoły podstawowej; praca w domu i sprzątanie w miejscowej szkole; nauka w szkole w j. polskim (jedna lekcja w j. rumuńskim);

[00:20:00, 01]
Swoboda rozmawiania w języku polskim; sytuacja w sklepie i niechęć sklepikarki do j. polskiego; próby wprowadzenia j. rumuńskiego w kościele i aresztowanie księdza; uczęszczanie do kościoła w okresie komunizmu;

[00:25:00, 01]
Namowy do przystąpienia do partii komunistycznej; życie codzienne w okresie rządu Ceaușescu; atmosfera w Rumunii po śmierci Ceaușescu;

[00:30:00, 01]
Praca ojca Agnieszki Polaczek w lesie; wyjazdy do Polski po zakończeniu wojny; decyzja ojca o pozostaniu w Rumunii;

[00:35:00, 01]
Wyjazd części rodziny do Polski; relacje z miejscowymi Ukraińcami i Rumunami w Nowym Sołońcu;

[00:40:00, 01]
Wprowadzania się Rumunów do wsi (po wyjazdach repatriacyjnych Polaków); komunia święta i ślub w kościele w Nowym Sołońcu.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl