Portret Genowefa Nawrocka
Urodziła się 13 listopada 1925 w miejscowości Kaczyka w rodzinie Cecylii z domu Augustyn i Tytusa Balanów jako jedyne dziecko. Ojciec, z pochodzenia Ukrainiec, był murarzem. Matka, z pochodzenia Polka, prowadziła gospodarstwo. Przed wojną w Kaczyce ukończyła cztery klasy szkoły podstawowej ucząc się w języku polskim i rumuńskim. 8 maja w 1944 wraz z całą rodziną została poddana przymusowej ewakuacji i przesiedlona w rejon Seretu ponieważ przez jej rodzinną miejscowość przechodził front rosyjsko-niemiecki. Do domu powróciła 14 września. W 1945 roku gdy rozpoczęła się repatriacja miejscowej ludności rodzina nie zdecydowała się na wyjazd (ojciec był temu niechętny). W maju 1945 wyszła za mąż za górnika z Kaczyki. Całe życie zajmowała się gospodarstwem. Urodziła jednego syna. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2418
data nagrania: 26.06.2011
długość nagrania: 00:43:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Kaczyka (Cacica)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Nawrocka Genowefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wydarzenia II wojny światowej; 001 ok. 1 min

Wspomnienie o rodzinie; 001 ok. 3 min

Repatriacje; 001 ok. 6,5 min

Wspomnienie o rodzinie (kwestia polskości; budowa kościoła); 001 ok. 8,5 min

Edukacja (szkoła polska w Kaczyce); 001 ok. 10 min

Codzienność przed I i II wojną (społeczność żydowska w Kaczyce; stosunki międzynarodowe); 001 ok. 12 min

II wojna światowa (żołnierze niemieccy i radzieccy; ewakuacja i powrót do domu); 001 ok. 16,5 min

Wielonarodowość w Kaczyce l.30, 40 (Żydzi, Niemcy, Polacy, Rumuni, Ukraińcy); 001 ok. 25,5 min

Wydarzenia II wojny światowej (ucieczka Polaków do Rumunii w 1939 r.; żołnierze niemieccy i radzieccy); 001 ok. 29,5 min

Święta żydowskie (relacje polsko-żydowskie); 001 ok. 32,5 min

Partyzanci i koniec wojny; 001 ok. 34,5 min

Codzienność powojenna (komunizm); 001 ok. 38 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl