Portret Maria Iriszek
Urodziła się 12 września 1927 w miejscowości Pojana Mikuli w rodzinie Katarzyny z domu Sygud i Władysława Kuciaków jako jedno z pięciorga dzieci. Ojciec był drwalem, ale tuż przed II wojną światową odkupił od miejscowego Żyda sklep i zajął się handlem. Matka prowadziła gospodarstwo. Ojciec był cztery lata na I wojnie, a podczas II wojny dostał się do niewoli i zmarł na Syberii. Maria Iriszek edukację rozpoczęła w Pojana Mikuli. Uczyła się w języku rumuńskim, wówczas obowiązującym, a dwa razy w tygodniu uczęszczała na lekcje języka polskiego. Ukończyła siedem klas i później zajmowała się gospodarstwem. 1 maja w 1944, gdy przez Pojana Mikuli przechodził front rosyjsko-niemiecki została wraz z całą rodziną objęta przymusową ewakuacją. Do domu powróciła wraz z rodziną 4 września 1944. W 1946 roku, gdy zaczęły się repatriacje jej siostra wyemigrował do Polski. Wyszła za mąż za Józefa Iriszka, miała dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2417
data nagrania: 24.06.2011
długość nagrania: 01:03:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Pojana Mikuli (Poiana Micului)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Iriszek Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienie o wojennych losach ojca; 001 ok. 1 min

Czasy powojenne (powrót mężczyzn z wojska w 1945 r.) i czasy wojenne: okupacja rosyjska, front, okupacja niemiecka: spalenie wsi (1944); 001 ok. 4 min

Sklep żydowski; 001 ok. 13,5 min

Codzienność przedwojenna: relacje polsko-niemieckie (msze święte); 001 ok. 18 min

Piosenka o spaleniu wsi i przejście frontu/ucieczka w 1944 roku; 001 ok. 20 min

Organizacja życia po powrocie z ewakuacji; 001 ok. 34 min

Relacje polsko-niemieckie (l. 30); 001 ok. 38 min

Edukacja; 001 ok. 39 min

Wspomnienie o przodkach (praca codzienna); 001 ok. 40,5 min

Codzienność za Nicolae Ceaucescu (problemy z ziemią i nakazy oddawania części plonów); 001 ok. 44,5 min

Repatriacja (1946); 001 ok. 51 min

Codzienność powojenna, l. 30 i początki wojny (działalność Polaków w Pojana Mikuli, wczasowicze z Polski); 001 ok. 52,5 min

Koniec wojny (emigracja na Słowację, do Polski) i wspomnienie o rodzinie; 001 ok. 57 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl