Portret Angela Horejczuk
Urodziła się 20 maja 1927 w Kaczyce w rodzinie Katarzyny z domu Zawada (ur. 1907, Kaczyka) i Karola Kożukarów (ur. 1891, Kaczyka) jako najstarsza z czterech córek. Ojciec był Rusinem, a matka Polką. W domu używano dwóch języków. Ojciec był górnikiem pracującym w kopalni soli w Kaczyce, a matka prowadziła gospodarstwo. Edukację rozpoczęła w szkole powszechnej w Kaczyce i ukończyła siedem klas. Naukę kontynuowała w szkole szycia w Cimpulung, ale po 3,5 roku musiała ją przerwać ze względu na wydarzenia wojenne. Całą edukację odbyła w języku rumuńskim. Ojciec został zastrzelony w 1944 roku, gdy przez Kaczykę przechodził front. W maju tego samego roku z siostrami i matką ewakuowała się w rejon Suczawy. Do domu powróciła w sierpniu tego samego roku. Całe życie pracowała jako krawcowa. W 1945 roku wyszła za mąż za miejscowego Ukraińca, a w 1946 roku urodziła córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2398
data nagrania: 22.06.2011
długość nagrania: 00:44:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Kaczyka (Cacica)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Horejczuk Angela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rok 1944 (wspomnienie o zastrzelonym ojcu, ewakuacja, codzienność); 001 ok. 1 min

Życie rodzinne (pochodzenie przodków) i zawodowe; 001 ok. 2,5 min

Edukacja i relacje polsko-ukraińskie; 001 ok. 6 min

Żydzi w Kaczyce (relacje żydowsko-katolickie) i ich losy w czasie wojny; 001 ok. 9 min

Wybuch wojny (śmierć ojca, front, ewakuacja w 1944 r.) i ucieczka Polaków do Rumunii; 001 ok. 12,5 min

Codzienność Polaków w Kaczyce przed wojną (wspomnienie o księżach) 001 ok. 19,5 min

Wspomnienie o rodzinie (praca górników w Kaczyce) 001 ok. 21min

Koniec wojny i codzienność Polaków w Rumunii (życie religijne, praca górników) 001 ok. 24 min

Repatriacja Polaków po wojnie i codzienność w komunistycznej Rumunii (życie religijne – aresztowanie księży, rewolucja 1989 r.) 001 ok. 29 min

Mniejszość polska i niemiecka na Bukowinie 001 ok. 39 min

Edukacja w Rumunii 001 ok. 40 min

Codzienność w czasie wojny 001 ok. 43 min

fragmenty nagrania