Portret Norbert Uziało
Urodził się 24 kwietnia 1921 we wsi Fiedoryszki koło Nowych Święcian, w Polsce. Jego rodzicami byli Adela z domu Uziało oraz Michał Uziało. Uczęszczał do szkoły w Nowych Święcianach, ukończył siedem klas polskiej szkoły. W czasie wojny rozpoczął pracę na kolei, którą kontynuował aż do przejścia na emeryturę. Przez dwadzieścia lat śpiewał w chórze kościelnym. Po przejściu na emeryturę pracował jako zakrystian.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2392
data nagrania: 17.07.2011
długość nagrania: 01:55:00
kraj: Litwa
miejscowość: Nowe Święciany (Švenčionėliai)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Uziało Norbert
Streszczenie relacji z minutnikiem

Praca czterech braci i ojca na kolei; 001, ok. 1 min

Pochodzenie rodziców i ich wyjazdy do pracy na tereny obecnej Ukrainy; 001, ok. 2 min

Bracia; gospodarstwo rodziców; 001, ok. 6 min

Rezygnacja z wyjazdu do Polski po wojnie; 001, ok. 7 min
Polacy i Litwini we wsi Fiedoryszki; 001, ok. 9 min

Majątki w okolicy, współczesne przyjazdy potomków właścicieli; 001, ok. 10 min

Śpiew w chórze w kościele; praca w kościele; 001, ok. 13 min

Życie przy granicy; KOP; przemyt; 001, ok. 14 min

Świadectwo o zamordowaniu Żydów (pan Norbert został przymuszony do wykopania i zakopania jam, do których wrzucono ciała zamordowanych); 001, ok. 17 min

Praca w lesie po przyjściu Litwinów (prawdopodobnie chodzi o lata 1930/1940); 001, ok. 19 min

Praca w kościele; 001, ok. 20 min

Stosunki polsko-litewskie; 001, ok. 22 min

Córki, wnuki; 001, ok. 27 min

Żydzi przed wojną; Holokaust; wojna; 001, ok. 32 min

Praca ojca na kolei przed wojną; KOP; 001, ok. 43 min

Praca na kolei; 002, ok. 2 min

Rodzina - dziadkowie Litwini, rodzice Polacy, w domu po polsku i litewsku; 002, ok. 13 min

Polska szkoła przed wojną; 002, ok. 16 min

Problem bezrobocia na Litwie, wnuk bez pracy; 002, ok. 20 min

Nauczyciele i uczniowie w szkole; koledzy; 002, ok. 22 min

Gospodarstwo; 002, ok. 34 min

Zabawy przed wojną; 002, ok. 35 min

Śpiewanie w chórze; 003, ok. 3 min

Bliskość granicy z Litwą i Białorusią przed wojną; 003, ok. 6 min

Szeptuny, Cyganie - przed wojną; 003, ok. 10 min

Wojna; 003, ok. 12 min

Wywózki za okupacji sowieckiej; 003, ok. 16 min

Praca na kolei w czasie wojny; 003, ok. 21 min

Partyzanci; 003, ok. 26 min

Wycieczki do Polski; 003, ok. 30 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl