Urodziła się w 1924 roku we wsi Cudnów Wołyński w okolicach Żytomierza, w polskiej rodzinie. Ojciec był młynarzem, matka zajmowała się domem. Miała czwórkę rodzeństwa. Władysława Piątkowska po wojnie ukończyła studia medyczne w Kijowie i pracowała jako lekarka w Bohorodczaanach. Wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2385
data nagrania: 25.07.2011
długość nagrania: 01:45:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Bohorodczany
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Piątkowska Władysława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2385_Piatkowska_Wladyslawa_01
Studia medyczne po wojnie; wspomnienie napadów banderowców;

[00:05:00, 01]
Banderowcy w okolicznych wsiach;

[00:10:00, 01]
Dzieciństwo; rodzinny młyn;

[00:15:00, 01]
Wielki Głód; pomaganie innym mieszkańcom wsi; uniknięcie głódu dzięki mące z młyna;

[00:20:00, 01]
Wspomnienie ludzi umierających z głodu; okupacja niemiecka; ukrywanie Żydów w domu;

[00:25:00, 01]
Rodzeństwo Władysławy Piątkowskiej; udział ojca w I wojnie światowej;

[00:30:00, 01]
Pierwsza komunia święta w Cudnowie; zamknięcie kościoła; śmierć ojca w 1947 roku; relacje między Polakami i Ukraińcami przed wojną; aresztowania Polaków w 1937 roku;

[00:35:00, 01]
Aresztowanie wujka; okres po wojnie: przynależność do pionierów i do Komsomołu; powstanie kołchozów;

[00:40:00, 01]
Sklepy żydowskiej przed wojną; wspomnienia mieszkańców Cudnowa;

[00:00:00] AHM_PnW_2385_Piatkowska_Wladyslawa_02
Przynależność do Komsomołu; zebrania dla młodzieży; ateizacja po wojnie; prace wykonywane przez młodzież komsomolską;

[00:05:00, 02]
Okres okupacji niemieckiej; wywożenie młodzieży na roboty przymusowe;

[00:10:00, 02]
Wkroczenie Armii Czerwonej; koniec wojny;

[00:15:00, 02]
Rozpoczęcie nauki w Kijowie w 1944 roku

[00:20:00, 02]
Nauka w Kijowie; spędzanie wolnego czasu: teatr, kino; życie codzienne obecnie: czytanie polskich gazet, modlitwy w j. polskim;

[00:25:00, 02]
Śmierć ojca w 1947 roku; przejęcie rodzinnego młynu przez brata; nieurodzaj w 1947 roku; pomoc brata w utrzymaniu podczas studiów;

[00:30:00, 02]
Studia medyczne; życie studenckie w Kijowie;

[00:35:00, 02]
Praca w zawodzie: specjalizacja ginekologiczna; odbieranie porodów; brak sprzętu medycznego; strach przed lekarzami na wsiach;

[00:40:00, 02]
Stosunek ludzi do lekarzy; aborcje wykonywane w domach; antykoncepcja w latach 50.;

[00:45:00, 02]
Rodzina mieszkająca w Polsce.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl