Urodził się 2 kwietnia 1935 w Kaczyce (Rumunia). W czasie wojny wraz z rodziną został ewakuowany z Kaczyki. Jego ojciec został wcielony do wojska, a następnie zesłany na Syberię, skąd powrócił 5 lat po zakończeniu wojny. Józef Zakrzyski ukończył 4 klasy szkoły podstawowe. W wieku 14 lat podjął pracę. Pracował przez 3 lata w miejscowym młynie, a przez kolejne 40 w miejscowej kopalni soli (salinie). Jednocześnie zajmował się własnym gospodarstwem rolnym. Ożenił się, miał czworo dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2372
data nagrania: 22.06.2011
długość nagrania: 00:38:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Kaczyka (Cacica)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Zakrzyski Józef
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2372_Zakrzyski_Józef_01
Ewakuacja z Kaczyki w czasie wojny (1944); powrót do ograbionego domu; pobyt ojca Józefa Zakrzyskiego w łagrze na Syberii; opowieści ojca o pobycie na Syberii; ewakuacja w czasie wojny;

[00:05:00, 01]
Walki frontowe (przyczyna ewakuacji); podjęcie po wojnie pracy w młynie; powrót ojca z Syberii;

[00:10:00, 01]
Ewakuacja z Kaczyki; zapasy żywności przed ewakuacją; podjęcie pracy w salinie (kopalnia soli); przejście na emeryturę po ponad 40 latach pracy;

[00:15:00, 01]
Życie codzienne w okresie rządów Nicolae Ceaușescu; uprawienie własnego gospodarstwa w celu utrzymania rodziny; opłacanie nauki dzieci w szkole; wkroczenie Niemców na Bukowinę na początku wojny;

[00:20:00, 01]
Walki między Rosjanami i Niemcami; śmierć jednego z sąsiadów od przypadkowej kuli; wkroczenie Armii Czerwonej i ewakuacja; wspomnienie miejscowych Żydów;

[00:25:00, 01]
Zakupy u miejscowych Żydów; szkoła podstawowa w Kaczyce; nauka w j. rumuńskim i dodatkowe lekcje w j. polskim; powrót z ewakuacji; spór o krowę z sąsiadami;

[00:30:00, 01]
Kontynuacja opowieści o sporze z sąsiadami; podjęcie pierwszej pracy w wieku 14 lat; połamanie nóg i zagrożenie amputacją.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl