Urodziła się 1 grudnia 1930 w Wikszanach, w polskiej rodzinie ziemiańskiej. Ojciec Anton Pelczar posiadał 25 ha ziemi. Miała siedmioro rodzeństwa. Ukończyła w sumie siedem klas szkoły podstawowej, początkowo rumuńskiej, następnie polskiej. Okres wojny spędziła w rodzinnych Wikszanach. W roku 1944 Katarzyna Pelczar razem z rodzeństwem i rodzicami została ewakuowana do Tereblecza. Tuż po wojnie, by uniknąć nadchodzącej kolektywizacji dziadkowie Katarzyny Pelczar repatriowali się, w kolejnych latach zrobili to także rodzice oraz rodzeństwo (1949 rok). Katarzyna Pelczar pozostała w Rumunii ze względu na swojego męża, którego poślubiła w 1949 roku. W czasach panowania Ceaușescu udało się Katarzynie Pelczar uniknąć pracy w kołchozie. W latach 60. pracowała na farmie jako pracownik najemny. Kilka razy była w Polsce odwiedzić rodzinę mieszkającą obecnie Śląsku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2369
data nagrania: 25.06.2011
długość nagrania: 01:05:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Wikszany (Vicșani)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Pelczar Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, polska szkoła, rodzeństwo 001 ok. 1 min

Wybuch wojny, ewakuacja do Tereblecza, warunki życia na ewakuacji, powrót 001 ok. 2 min

Wyjazd rodziny do Polski po wojnie, motywy pozostania w Rumunii 001 ok. 4 min

O dzieciach, wnukach i ich studiach, o mężu 001 ok. 6 min

Wyjazd do Polski i spotkanie z ojcem 001 ok. 10 min

Okupacja sowiecka na Bukowinie, trudne relacje z Rosjanami 001 ok. 14 min

Pomoc Polaków dla Bukowian – prezenty dla dzieci, leki 001 ok. 17 min

Szkoła rumuńska, później polska 001 ok. 21 min

Losy brata, wyjazd dziadków do Polski tuż po wojnie 001 ok. 27 min

Początek wojny, okupacja sowiecka 001 ok. 33 min

O dziadkach i rodzicach, kupowanie i dziedziczenie ziemi 001 ok. 36 min

Warunki życia właścicieli ziemskich za panowania Sowietów, oddawanie plonów Rosjanom 001 ok. 39 min

Relacje miejscowej ludności z Niemcami, porównanie Sowietów do Niemców 001 ok. 42 min

Wyjazd rodziców do Polski w 1949, wizyta u nich, opis podróży 001 ok. 45 min

Śmierć i choroba matki i ojca 001 ok. 50 min

Życie religijne, codzienność i praca za panowania Ceaușescu 001 ok. 54 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl