Urodziła się w 1931 roku w Pojana Mikuli (Rumunia). Miała trzech starszych braci: Stanisława, Bernarda i Józefa oraz starszą siostrę. W czasie wojny wraz z rodziną uciekła z Pojana Mikuli z powodu podpalenia wioski przez Niemców. Przebywała w Nowym Sołońcu i Terebleczu. Po wojnie powróciła do Pojana Mikuli. Dwójka jej braci i siostra wyjechali do Polski. Elżbieta Iriszek wraz z jednym bratem i matką pozostała w Pojana Mikuli. Wyszła za mąż w 1955 roku, urodziła trójkę dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2365
data nagrania: 24.06.2011
długość nagrania: 00:38:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Pojana Mikuli (Poiana Micului)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Iriszek Elżbieta
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2365_Iriszek_Elzbieta
Narodziny w Pojana Mikuli; choroba ojca i sytuacja rodzinna; wspomnienia z początków wojny; niemieckie i rosyjskie patrole; próba podpalenia przez Niemców kościoła w Pojana Mikuli; wypuszczenie ludzi z miejscowego kościoła; spalenie wsi;

[00:05:00, 01]
Ucieczka z Pojana Mikuli do pobliskiego lasu; ucieczka do Nowego Sołońca i dalsza ewakuacja; pobyt we wsi Tereblecze; wypasanie krów podczas pobytu we wsi Tereblecze; powrót do rodzinnej wioski; powrotu braci Elżbiety Iriszek z wojny;

[00:10:00, 01]
Wyjazdy do Polski; wyjazdy dwóch braci i siostry do Polski; śmierć jednego z braci w wypadku samochodowym; opieka nad matką; dzieci i wnuki Elżbiety Iriszek; zawarcie związku małżeńskiego (lata 50.);

[00:15:00, 01]
Udział męża w walkach wojennych; opowieść o służbie wojskowej jednego z braci (rany na froncie, pobyt w szpitalu); przyczyny pozostania Elżbiety Iriszek w Rumunii (opieka nad chorą matką);

[00:20:00, 01]
Pobyt we wsi Tereblecze po ewakuacji rodzinnej wsi; pobyt u siostry matki (Tereblecze); bracia rozmówczyni: Bernard, Stanisław i Józef; pobyt najmłodszego brata (Józefa) na Uralu; powojenne zniszczenia;

[00:25:00, 01]
Wyjazd dwóch braci do Polski; służba brata (Bernarda) w wojsku (przed wojną i w trakcie wojny); ślub brata i narodziny 14 dzieci; odwiedziny w Polsce w 1963 roku; dzieci Elżbiety Iriszek;

[00:30:00, 01]
Zajęcia dzieci i wnuków; żołnierze w domu w czasie wojny; karmienie przychodzących żołnierzy; spalenie wioski w czasie wojny; spalenie kościoła w Pojana Mikuli;

[00:35:00, 01]
Wypuszczenie ludzi z kościoła przed jego spaleniem; ewakuacja z rodzinnej wsi; spalenie Domu Polskiego i czytelni.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl