Urodziła się 22 października 1931 w Wikszanach (Rumunia). W czasie wojny wraz z rodziną musiała uchodzić z rodzinnej wioski. Ukończyła szkołę podstawową.  Przez całe życie pracowała w kołchozie i we własnym gospodarstwie. Wyszła za mąż, urodziła trójkę dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2361
data nagrania: 25.06.2011
długość nagrania: 00:33:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Wikszany (Vicșani)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Pieszczuch Stefania
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2361_Pieszczuch_Stefania
Narodziny w Wikszanach; szkoła w Wikszanach – nauka w języku rumuńskim i dodatkowa lekcja w j. polskim; stosunki z sąsiadami (Rumuni); praca w kołchozie;

[00:05:00, 01]
Ewakuacja z rodzinnej wioski w czasie wojny; wspomnienie ewakuacji; rosyjscy żołnierze we wsi; wydawanie posiłków dzieciom (przez Rosjan);

[00:10:00, 01]
Zamieszkiwanie Wikszan przez Polaków, Ukraińców i Niemców; odwiedziny w Polsce; wyjazdy Polaków z Wikszan po wojnie;

[00:15:00, 01]
Tworzenie kołchozów po wojnie; zabranie ziemi i inwentarza rodzinnego na rzecz kołchozu; przydział pracy w okresie rządów Ceaușescu;

[00:20:00, 01]
Problemy z przydziałem pracy dla córki Stefanii Pieszczuch (ze względu na polskie pochodzenie); dzieci Stefanii Pieszczuch;

[00:25:00, 01]
Warunki życia (współcześnie); życie religijne w okresie komunizmu;

[00:30:00, 01]
Śmierć kuzyna w czasie wojny.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl