Urodziła się 3 grudnia 1928 we wsi Nowy Sołoniec. Jej rodzice: Józef Polaczek oraz Maria Niedzielan mieli dziesięcioro dzieci. Utrzymywali się z pracy na roli oraz z hodowli bydła. W czasie II wojny światowej rodzina Polaczek mieszkała w Nowym Sołońcu. W trakcie trwania działań wojennych Franciszka Polaczek pracowała przymusowo na rzecz wojsk radzieckich oraz niemieckich – były to głównie prace przy budowie okopów. Po ewakuacji mieszkańców Nowego Sołońca w 1944 (cała wieś została spalona) nie wróciła już do rodzinnego domu i przeprowadziła się do Kaczyki, gdzie dostała pracę jako gospodyni na plebanii kościelnej. W roku 1951 wyszła za mąż za Tadeusza Hopuleli. Mąż zmarł w roku 1966.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2350
data nagrania: 22.06.2011
długość nagrania: 01:06:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Kaczyka (Cacica)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Polaczek Franciszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2350_Polaczek_Franciszka
Śmierć matki (w 1940 roku) i ojca (w 1941 roku); zamieszkanie u ciotki (w Nowym Sołońcu); stacjonowanie wojsk sowieckich; front nieopodal wsi; przemarsze jeńców; walki między wojskami: sowieckim i niemieckim; zabieranie koni przez wojsko;

[00:05:00, 01]
Wyjście za mąż w wieku 23 lat; prześladowania księży po wojnie; wspomnienie aresztowania jednego z księży; nauka w szkole w języku rumuńskim; repatriacje Polaków w 1947 roku; praca na plebanii;

[00:10:00, 01]
Dzieci Franciszki Polaczek; wnuczka mieszkająca w Polsce; miejscowy kościół i księża; wspomnienie czasów szkolnych i nauki języka polskiego;

[00:15:00, 01]
Stosunek do nauki w szkole (chęć nauki, brak możliwości jej kontynuacji); zamieszkanie w Kaczyce po zakończeniu wojny; praca na plebanii; wyjście za mąż w 1951 roku; działalność męża w partii i problemy z uczęszczaniem do kościoła;

[00:20:00, 01]
Księża i życie religijne po wojnie; wspomnienie wnuczki i uczenia jej języka polskiego; wesele wnuczki (w Polsce);

[00:25:00, 01]
Tworzenie kołchozów po wojnie; praca męża Franciszki Polaczek (sekretarz partii); pobicie męża i jego śmierć; historia rodzinna męża i jego rodzeństwo;

[00:30:00, 01]
Śmierć miejscowego księdza;

[00:35:00, 01]
Wspomnienia związane z wybuchem wojny; walki frontowe i bombardowanie wsi; ewakuacja z Nowego Sołońca; praca przy kopaniu okopów;

[00:40:00, 01]
Przechodzenie przez polce i złapania przez miejscowego bandytę; ucieczka i uniknięcie pobicia; zachowanie żołnierzy radzieckich w czasie wojny, nagabywanie kobiet;

[00:45:00, 01]
Praca przy okopach; skręcenie nogi podczas pracy;

[00:50:00, 01]
Wspomnienie stacjonowania Rosjan; wybuch miny pod Pleszą i śmierć kilku osób; przeprowadzka z Nowego Sołońca do Kaczyki (po wojnie);

[00:55:00, 01]
Wspomnienie dzieciństwa; obowiązki domowe i wspomnienie rodziców; praca ojca (kowal); zwyczaje w okresie wielkanocnym (Lany Poniedziałek);

[01:00:00, 01]
Kolega z okresu dzieciństwa i prowadzenie korespondencji; namowy do wyjazdu do Polski;

[01:05:00, 01]
Wyjazdy Polaków w 1947 roku.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl