Urodziła się w 1929 roku w obwodzie żytomierskim (Ukraińska SRR). Jej rodzice posiadali duże gospodarstwo rolne. W latach 30. rodzina została rozkułaczona – zabrano im ziemię i żywy inwentarz. W 1936 roku cała rodzina została deportowana do Kazachstanu. W okresie II wojny światowej Stanisława Rudnicka pracowała w kołchozie, ukończyła również kurs zawodowy i pracowała przez rok jako ślusarz. Ukończyła 4 klasy szkoły podstawowej. W 1953 roku wyszła za mąż, mąż zmarł w 1977 roku, nie mieli dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2280
data nagrania: 24.09.2008
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Kalinowka
autor nagrania: Wylegała Anna
Rudnicka Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2280_Rudnicka_Stanisława_01
Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku; mieszkanie w namiotach i ziemiankach;

[00:05:00, 01]
Wybuch wojny w 1941 roku; podjęcie pracy w czasie wojny (w wieku 12 lat); życie na Ukrainie (przed deportacją); bliskość polskiej granicy;

[00:10:00, 01]
Wyjazdy do Polski – historia rodzinna;

[00:15:00, 01]
Rozkułaczenie rodziny w latach 30.; zabranie ziemi i inwentarza; głód na Ukrainie;

[00:20:00, 01]
Życie religijne przed deportacją; msza w j. polskim; rozmowy w domu w j. polskim;

[00:25:00, 01]
Deportacja w 1936 roku;

[00:30:00, 01]
Podróż pociągiem do Kazachstanu; ucieczka wuja do Polski;

[00:00:00] AHM_PnW_2280_Rudnicka_Stanisława_02
Stosunki z Kazachami; budowanie domów z samanu;

[00:05:00, 02]
Życie codzienne w Kazachstanie; okres wojny;

[00:10:00, 02]
Brak możliwości wyjazdu ze wsi (comiesięczna rejestracja); aresztowanie ojca w czasie wojny – oskarżenie o kradzież zboża;

[00:15:00, 02]
Ukończenie szkoły; praca w zawodzie ślusarza w czasie wojny; ukończenie 4 klas szkoły podstawowej;

[00:20:00, 02]
Życie religijne w Kazachstanie; zwyczaje religijne i potajemne obchodzenie świąt;

[00:25:00, 02]
Zmiany w ZSRR po śmierci Stalina;

[00:30:00, 02]
Odwiedziny na Ukrainie – wizyta w rodzinnej wsi (lata 60. i 70.);

[00:35:00, 02]
Korespondencja z rodziną w Polsce.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl