Portret Weronika Zalewska Portret Helena Pawłowska
Weronika Zalewska urodziła się w 1910 roku na Ukrainie w polskiej rodzinie. Wraz z rodzicami i bratem została deportowana w 1936 roku do Kalinowski w Kazachstanie. Ukończyła 6 klas szkoły podstawowej. W 1939 roku zmarł jej ojciec, pozostała z mamą i bratem. Wkrótce zaczęła pracę w sowchozie, gdzie pomagała sadzić rośliny uprawne, warzywa oraz owoce. W 1955 roku wyszła za mąż za Polaka, urodziła dwoje dzieci.

Helena Pawłowska (córka Weroniki Zalewskiej) urodziła się w 1939 roku we wsi Kalinowka w Kazachstanie. Ukończyła siedem klasy szkoły podstawowej. Całe życie pracowała w kołchozie. Wyszła za mąż, urodziła czworo dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2279
data nagrania: 24.09.2008
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Kalinowka
autor nagrania: Wylegała Anna
Pawłowska Helena
Zalewska Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2279_Zalewska_Weronika_Pawlowska_Helena_01
Życie na Ukrainie – wspomnienia Weroniki Pawłowskiej (dzieciństwo, dom rodzinny); deportacja do Kazachstanu;

[00:05:00, 01]
Przyjazd do Kazachstanu – nocowanie w namiotach, budowa ziemianek;

[00:10:00, 01]
Deportacje Polaków do Kazachstanu; zakaz opuszczania wioski – istnienie komendantury;

[00:15:00, 01]
Wspomnienie rodziny: dziadków i rodziców; potajemne chrzczenie dzieci; życie religijne;

[00:20:00, 01]
Obchodzenie świąt religijnych; tożsamość narodowa; umieralność wśród dzieci na zesłaniu;

[00:25:00, 01]
Życie codzienne w okresie wojny; wcielanie Polaków do armii pracy (trudoarmia);

[00:30:00, 01]
Brak wynagrodzenia za pracę kołchozie; trud pracy w kołchozie – nadzór;

[00:00:00] AHM_PnW_2279_Zalewska_Weronika_Pawlowska_Helena_01
Budowanie domów z samanu; aresztowanie brata Weroniki Zalewskiej i wiadomości o jego rozstrzelaniu;

[00:05:00, 02]
Szkoła w Kazachstanie; ateizacja w szkole; zakaz mówienia o religii; nauczyciele zabraniający wiary w Boga;

[00:10:00, 02]
Warunki życia po śmierci Stalina; kradzież słonecznika z kołchozu; pobicie przez strażnika;

[00:15:00, 02]
Ukończenie szkoły; praca w kołchozie;

[00:20:00, 02]
Niemcy w Kazachstanie; msze święte w kościele w Taińczy w j. polskim i j. niemieckim;

[00:25:00, 02]
Losy rodzeństwa Weroniki Zalewskiej; synowie Haliny Pawłowskiej;

[00:30:00, 02]
Wyjazdy do Polski; wyjazd dwóch synów Haliny Pawłowskiej; poczucie tożsamości narodowej.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl