Urodził się 3 maja 1926 w Jarmolińcach (Ukraińska SRR). Jego ojciec zmarł na przełomie 1934 i 1935 roku, pracował w komendzie wojskowej. Matka pracowała w kołchozie. Ferdynand Łystiuk w 1936 roku wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. W okresie II wojny światowej pracował przy hodowli zwierząt gospodarskich. Po wojnie ukończył kurs na traktorzystę i pracował w kołchozie. Następnie w latach 50. podjął pracę w handlu, pełnił również funkcje przewodniczącego spółdzielni. Ożenił się. W 1989 roku przeszedł na emeryturę. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2275
data nagrania: 24.09.2008
długość nagrania: 01:06:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Konstantinowka
autor nagrania: Wylegała Anna
Łystiuk Ferdynand
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2275_Łystiuk_Ferdynand_01
Deportacja z miasteczka Jarmolińce do Kazachstanu w 1936 roku; warunki życia po przyjeździe do Kazachstanu;

[00:05:00, 01]
Próby ucieczek podejmowane przez deportowanych Polaków; głód w 1937 roku; urodzajne lata;

[00:10:00, 01]
Spalenie stodoły; porzucenie nauki w szkole; rozpoczęcie pracy przy hodowli baranów;

[00:15:00, 01]
Wysokość kontyngentów w czasie wojny; ukończenie kursu traktorzysty;

[00:20:00, 01]
Praca w zawodzie traktorzysty; praca jako kierownik sklepu (lata 50.); życie zawodowe i przejście na emeryturę;

[00:25:00, 01]
Wspomnienie ojca i jego śmierci (lata 1934–1935); mniejszości narodowe w Jarmolińcach; stosunki z Ukraińcami;

[00:00:00] AHM_PnW_2275_Łystiuk_Ferdynand_02
Posługiwanie się j. polskim w domu rodzinnym; nauka w polskiej szkole w Jarmolińcach; zatracanie znajomości j. polskiego; ewakuacje Polaków do Kazachstanu w latach 40.;

[00:05:00, 02]

Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku; zakaz opuszczania przydzielonej na zesłaniu wioski; utworzenie kołchozów w Jarmolińcach (początek lat 30.);

[00:10:00, 02]
Nauka w szkole w Jarmolińcach; miejscowy kościół; życie religijne w Kazachstanie;

[00:15:00, 02]
Przyjazdy księży w latach 50.; i uroczystości religijne; Niemcy deportowani do Kazachstanu;

[00:20:00, 02]
Początek wojny; mobilizacja do armii (wyjazd części Polaków);

[00:25:00, 02]
Powody pozostanie w Kazachstanie; odwiedziny rodziny na Ukrainie; przywiązanie do Kazachstanu i poczucie tożsamości;

[00:30:00, 02]
Życie w ZSRR po śmierci Stalina.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl