Portret Jadwiga Pietkiewicz
Urodziła się w 1932 roku w Wilnie. Jej rodzicami byli Helena z d. Grodziewicz oraz Wacław Zykównia. Gdy miała pięć lat, straciła matkę. Jadwigę Pietkiewicz i jej siostry na wychowanie wzięły ciotki. Przed wojną Jadwiga Pietkiewicz ukończyła pierwszą klasę szkoły powszechnej. Po wojnie uczęszczała do polskiego gimnazjum. W latach 1962-95 pracowała jako opiekunka cmentarza przy kościele bernardynów w Wilnie, którego wielokrotnie musiała bronić przed zniszczeniem. W czasach sowieckich wraz z mężem woziła na Białoruś polskich księży. Przez wiele lat śpiewała jako solistka w chórze w kościele bernardynów, a następnie w kościele świętych Piotra i Pawła.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2090
data nagrania: 17.09.2010
długość nagrania: 01:35:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Pietkiewicz Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (czym zajmowali się rodzice, miejsce zamieszkania; śmierć mamy, zamieszkała u wujostwa); 01, ok. 1 min

W czasie okupacji sowieckiej aresztowanie wujka i ojca, zesłanie i śmierć ojca 01, ok. 2 min

Po wojnie plany wujka wyjazdu do Polski; 01, ok. 3 min

Pierwsza klasa w polskiej szkole; nowi nauczyciele Litwini po wybuchu wojny 01, ok. 4 min

Znane dzieciom litewskie słowa; 01, ok. 6 min

Nauka w szkole polsko-francuskiej, gimnazjum; repatriacja, wyjazd koleżanek ze szkoły 01, ok. 7 min

Profesorowie polskiego gimnazjum; 01, ok. 9 min

Kursy nauczycielskie, nie pracowała w zawodzie ponieważ wiara jej nie pozwalała; 01, ok. 11 min

Śpiewanie w chórze dziecięcym kościoła bernardyńskiego; sodalicja mariańska (spotkania, wieczorki, recytacje Mickiewicza); 01, ok. 12 min

Chór profesora Żebrowskiego w kościele bernardynów, po zamknięciu kościoła przeszli do kościoła św. Piotra i Pawła; po śmierci profesora Żebrowskiego pod jej opiekę przeszła jego biblioteka ona też kieruje chórem; 01, 14 min.

Małżeństwo, choroba i śmierć dwóch córek; 01, ok. 19 min

Konspiracyjne wyjazdy na Białoruś wraz z polskimi księżmi; pomoc wileńskim księżom; 01, ok. 21 min

Objęcie opieki nad cmentarzem bernardyńskim; w czasie wojny chowanie się na cmentarzu podczas nalotów; 01, ok. 24 min

Wandalizm na cmentarzach; zniszczenie cmentarza ewangelickiego; grób matki Dzierżyńskiego; 01, ok. 26 min

Kradzieże metalu z cmentarza; 01, ok. 32 min

Dowiadywanie się na cmentarzu i pochowanych bliskich poprzez Czerwony Krzyż; 01, ok. 34 min

Ciągłe problemy z kierownictwem cmentarzy; kradzieże krzyży z cmentarzy; obecna sytuacja cmentarza; 01, ok. 35 min

Walka o obraz Jezusa Miłosiernego z litewskim kardynałem; 01, ok. 40 min

Renowacja kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej; 02, ok. 11 min

Związek Polaków, Karta Polaka; 02, ok. 15 min

Opieka nad cmentarzem; 02, ok. 17 min

Wynoszenie wyposażenia z zamykanych kościołów; 02, ok. 28 min

Odpracowywanie dokonanych zniszczeń na cmentarzu przez uczniów z pobliskiej szkoły; pomalowanie grobowca matki Dzierżyńskiego na czerwono; 02, ok. 29 min

Wspomnienia o rodzicach; 02, ok. 30 min

Kolędowanie w domu, wieczorki muzyczne; 02, ok. 33 min

Poszukiwanie informacji o ojcu, który zginął w łagrze; 02, ok. 35 min

Wilno przed wojną; 02, ok. 37 min

Wywózki po zakończeniu wojny; 02, ok. 39 min

Spotkanie z Janem Pawłem II; pielgrzymki papieskie; 02, ok. 41 min

Wyjazdy do Polski na zaproszenie krewnych; 02, ok. 46 min

Znajomość języka litewskiego i rosyjskiego; 02, ok. 47 min

Podróże z księżmi i mężem na Białoruś, aby odprawiać msze święte; 02, ok. 49 min

Zatrzymanie i pięcioletni zakaz wyjazdu do Polski za przewożenie religijnych obrazków; 02, ok. 51 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl