Portret Longina Anpowska
Urodziła się 23 lipca 1928 w Wilnie. Jej rodzicami byli Antoni i Jelizawieta Pietrowna Fiodorowna. Matka była Rosjanką, która uciekła z rewolucyjnego Petersburga. Longina Anpowska uczęszczała do szkoły imienia Królowej Jadwigi do 1941 roku. Ukończyła siedem klas szkoły powszechnej oraz trzy klasy polskiego gimnazjum. W czasie II wojny światowej, którą spędziła w Wilnie, straciła brata. W 1947 roku została zmuszona do opuszczenia szkoły z powodów politycznych. Od 1953 do 1989 roku pracowała w fabryce liczników.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2087
data nagrania: 15.09.2010
długość nagrania: 02:49:00
kraj: Litwa
miejscowość: Wilno (Vilnius)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Anpowska Longina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, szkoła im. Królowej Jadwigi, niedzielne msze święte w kościele bernardynów; 001, ok. 1 min

Śmierć Piłsudskiego, wierszyk o „Dziadku”; 001, ok. 3 min

Wejście Rosjan, wywózki; życie codzienne w czasie wojny, szkoła; 001, ok. 6 min

Przetrzymywanie Żydów w dawnych domach żydowskich przez Niemców w czasie okupacji; 001, ok. 10 min

Walka partyzantów z Niemcami; 001, ok. 12 min

Wygnanie z domu przez Niemców; wizyty Sowietów w bazie aptecznej ojca w poszukiwaniu spirytusu; 001, ok. 14 min

Getto, koniec wojny; 001, ok. 18 min

Szkoła podstawowa i gimnazjum; 001, ok. 19 min

Losy matki – Rosjanki, która uciekła z Rosji po rewolucji i dwukrotnie wyszła za mąż w Wilnie; 001, ok 20 min

Małżeństwo; wyjazdy do Polski, ona sama nie wyjechała ponieważ ojciec był za stary; 001, ok. 22 min

Losy ojca farmaceuty; 001, ok. 25 min

Rosjanie i Litwini nie pozwalali odwiedzać pochówku serca Piłsudskiego; 001, ok. 27 min

Obawy matki w czasie wojny przed Sowietami i Niemcami związane z jej rosyjskim pochodzeniem; uczęszczanie do cerkwi prawosławnej przed wojną; 001, ok. 28 min

Okupacja litewska, wypędzenie ze szkoły; 001, ok. 31 min

Losy rodziny matki, spalenie wszystkich dokumentów rodzinnych przez matkę po wejściu Sowietów; groby rodzinne; 001, ok. 34 min

Pogrzeb Piłsudskiego; 001, ok. 43 min

Pomoc koleżance z pracy, która zaszła w ciążę; pierwsze małżeństwo matki; 002, ok. 1 min

Wiara w rodzinie: rodzice, dzieci, prawnuki; chrzty w cerkwi prawosławnej; 002, ok. 3 min

Dzieci i wnuki; 002, ok. 6 min

Losy męża i jego rodziny (urodzony w Wielkich Łukach, represje, które spadły na jego rodzinę w latach 30.: rodzina wywieziona na Syberię, śmierć części członków rodziny); wysyłanie paczek do będącego w łagrze szwagra; 002, ok. 12 min

Kościół w międzywojniu i po wojnie; 002, ok. 19 min

Praca ojca w składzie aptecznym; mieszkanie; przyjazd po wojnie do Wilna Rosjan i Litwinów; 002, ok. 27 min

Wilno przed wojną; 002, ok. 36 min

Napad rabunkowy na mieszkanie rozmówczyni; 002, ok. 43 min

Przed wojną w Wilnie :Polacy, Żydzi, starowiery; 003, ok. 1 min

Zmiany w Wilnie po przejęciu władzy przez Litwinów w czasie wojny; 003, ok. 4 min

Skład apteczny ojca; 003, ok. 10 min

Szkoła i gimnazjum ; wyrzucenie ze szkoły; 003, ok. 11 min

Praca w fabryce liczników; 003, ok. 15 min

Zamążpójście i wychowywanie dzieci; nauka języka litewskiego; 003, ok. 23 min

Podrobienie oceny na świadectwie szkolnym; 003, ok. 28 min

Partia w pracy; 003, ok. 30 min

Wyjazdy i wycieczki z pracy; 003, ok. 34 min

Wizyty w Polsce; 003, ok. 42 min

Wyjazdy Polaków z Wilna po wojnie; przyczyny pozostania w Wilnie, przyjazd Rosjan i Litwinów; 003, ok. 48 min

Przywożenie rzeczy do Polski (złoto, sztućce); 003, ok. 51 min

Partyzantka akowska; początki władzy Litwinów w 1939 roku, stosunki polsko-litewskie; 004, ok. 1 min

Stosunki z nowymi rosyjskimi i litewskimi mieszkańcami Wilna; 004, ok. 10 min

Serce Piłsudskiego; 004, ok. 13 min

Wyjazdy Polaków do Polski po wojnie; 004, ok. 17 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl