Portret Weronika Orłowska
Urodziła się w 1928 roku w zaścianku szlacheckim Ajtoniszki koło Podbrodzia w rodzinie Weroniki z domu Witkiewicz (ur. Balule, zm. w wieku 84 lat) i Józefa Gimrzewskich (zm. w wieku 96 lat) jako jedna z ośmiorga dzieci (cztery córki i czterech synów). Ojciec był narodowości litewskiej. Naukę rozpoczęła w Balulach a ukończyła w Gasparyszkach. W czasie wojny została zapisana do szkoły litewskiej. W sumie ukończyła niepełne cztery klasy szkoły powszechnej. 
Weronika Orłowska całą wojnę przeżyła w rodzinnej miejscowości. W czasach II Rzeczpospolitej rodzice posiadali 60 ha ziemi i podczas okupacji sowieckiej mieli być zesłani na Syberię. Dzięki znajomości ojca udało im się zostać. Po zakończeniu działań wojennych część rodziny  repatriowała się i zamieszkała w Olsztynie. Po wojnie wyszła za mąż. Pracowała w stołówce szkoły litewskiej, a w lecie w restauracji. Mąż pracował w Sielsowiecie w Podbrodziu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2084
data nagrania: 22.09.2010
długość nagrania: 01:00:00
kraj: Litwa
miejscowość: Podbrodzie (Pabradė)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Orłowska Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (codzienność w II RP); 001 ok. 1 min

Spotkanie z Józefem Piłsudskim; 001 ok. 4 min

Wspomnienie o rodzinie i dzieciństwie (edukacja); 001 ok. 4,5 min

Społeczność żydowska w Podbrodziu (l.30); okupacja niemiecka (pomoc niesiona Żydom, getto, naloty); 001 ok. 7 min

Czasy II RP (wspomnienie o rodzinie; edukacja); 001 ok. 12,5 min

Repatriacja; 001 ok. 16,5 min

Wspomnienie o szkole w Babulach; 001 ok. 19 min

Codzienność wojenna (okupacja sowiecka i niemiecka: losy Żydów); 001 ok. 22 min

Życie religijne w ZSRR; 001ok. 27 min

Codzienność wojenna (partyzanci); 001 ok. 28,5 min

Codzienność powojenna (kołchozy); 001 ok. 33 min

Litewska kolaboracja z Niemcami; 001 ok. 34 min

Wywózki z Podbrodzia na Sybir (losy brata zesłanego na Ural); żołnierze niemieccy w rejonie Podbrodzia); 001 ok. 35,5 min

Codzienność w ZSRR (życie religijne, tworzenie kołchozów, śmierć Stalina); 001 ok. 41 min

Społeczność żydowska w Podbrodziu; 001 ok. 47 min

Wspomnienie o Józefie Piłsudskim (żałoba narodowa); 001 ok. 50 min

Codzienność powojenna (repatriacje: relacje rodzinne; Żydzi); 001 ok. 53,5 min

Rozpad ZSRR (relacje polsko-litewskie); 001 ok. 58,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl