opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2079
data nagrania: 24.09.2010
długość nagrania: 01:49:00
kraj: Litwa
miejscowość: Szeszkinie (Šeškinė)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Fronczkiewicz Stefania
Narracja:

[00:00:00] AHM_PnW_2079_ Fronczkiewicz_Stefania_01
Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (rodzina, trudne warunki życia);

[00:05:00, 01]
Ciężka sytuacja rodzina (śmierć ojca, praca dorywcza); Codzienność wojenna (okupacja niemiecka: łapanki na przymusowe roboty, partyzanci);

[00:10:00, 01]
Codzienność wojenna (okupacja niemiecka: łapanki na przymusowe roboty, partyzanci, wywózki na Sybir);

[00:15:00, 01]
Codzienność powojenna (kołchozy, praca, wspomnienie o rodzeństwie i rodzicach);

[00:20:00, 01]
Praca w kołchozie;

[00:25:00, 01]
Kupno domu w Podbrodziu, życie rodzinne (brat, matka, ojciec); ciężkie warunki bytowe we wsi;

[00:30:00, 01]
Sytuacja materialna przed wojną i po wojnie (własność ziemska, parcelacja); historia mamy (akcja przesiedleńcza);

[00:35:00, 01]
Relacje rodzinne; sytuacja we wsi po wojnie (kołchozy); obecni mieszkańcy wsi;

[00:40:00, 01]
Historia majątku Gorynia i relacji między właścicielką i parobkiem: opowieść o zabójstwie przez parobka (opis okolicy przed wojną – krzyż przydrożny), obecny stan majątku;

[00:45:00, 01]
Historia majątku rodziny Konarzewskich; powojenne losy: powstanie kołchozów, dewastacja kaplicy i spreparowanie grobu rodzinnego; kościół w Balingródku;

[00:50:00, 01]
Kościół w Balingródku: stan obecny; edukacja we wsi (okres przed wojenny, wojenny). Społeczność żydowska we wsi (przed wojną);

[00:55:00, 01]
Relacje z społecznością żydowską (handel, życie codzienne – sposób ubierania się Żydów); opowieść o Żydówce;

[00:00:00, 02]
Losy Żydówki Śmietanowej w czasie wojny; represje wobec społeczności żydowskiej (okupacja niemiecka); pomoc niesiona Żydom;

[00:05:00, 02]
Pomoc niesiona Żydom przez Jana Rudzińskiego;

[00:10:00, 02]
Przechowywanie Żydów przez Stanisławę Siemaszko z d. Rudzińską; ukrywanie Żydów przez Jana Rudzińskiego w Prenach;

[00:15:00, 02]
Okupacja niemiecka (mord na Żydach w Świrze); okres powojenny (praca w kołchozie);

[00:20:00, 02]
Okupacja niemiecka (mord na Żydach w Świrze – naoczna relacja deportacji Żydów); okupacja sowiecka;

[00:25:00, 02]
Okupacja sowiecka; partyzanci Łupaszki;

[00:30:00, 02]
Partyzanci Łupaszki; partyzanci sowieccy, kolaboranci łotewscy;

[00:35:00, 02]
Wspomnienie o uratowanych Żydach w Podbrodziu i koniec wojny;

[00:40:00, 02]
Wywózki Polaków na Syberię (okupacja sowiecka); repatriacja i czas stalinizmu; sytuacja po śmierci Stalina; życie religijne w ZSRR (modlitwy pod krzyżem przydrożnym);

[00:45:00, 02]
Życie religijne w ZSRR; kościół w Balingródku;

[00:50:00, 02]
Życie osobiste.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl