Urodziła się w Rakowie w latach 20. Przed wojną ukończyła 7 klas szkoły powszechnej. Po wojnie mieszkała w Rakowie oraz Mińsku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2070
data nagrania: 23.07.2010
długość nagrania: 01:33:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mińsk (Minsk)
autor nagrania: Kaczyńska Katarzyna
Godlewska Elżbieta
Streszczenie relacji

Życie przedwojenne w Rakowie za cara, w 20-leciu międzywojennym, ukończone 7 klas szkoły powszechnej w Rakowie, rodzina książąt Druckich-Lubeckich, okupacja sowiecka, okupacja niemiecka, Żydzi i getto w miasteczku Raków, kołchozy, przesiedlenia do Polski, życie religijne przed i po 1945, Kościół w Rakowie, wizyty w Polsce, życie codzienne w Rakowie i Mińsku po 1945.