Urodziła się 15 maja 1926 we wsi Hatówki w woj. wileńskim II RP. Była córką Józefy z d. Paczkowskiej oraz Andrzeja Surwiło. Ojciec był prześladowany za działalność partyzancką. Leonia Romańczuk ukończyła 5 klas szkoły powszechnej w Mosarzu. Po szkole pracowała w kołchozie i na poczcie, a następnie w szkolnej stołówce. Po 10 latach rozpoczęła pracę w aptece (aż do emerytury). W 1953 roku wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2067
data nagrania: 17.07.2010
długość nagrania: 00:51:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Łozicze (Łoziczy)
autor nagrania: Kaczyńska Katarzyna
Romańczuk Leonia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2067_Romanczuk_Leonia_01
Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa; wywiezienie ojca przez Litwinów; nauka w szkole;

[00:05:00, 01]
Praca w kołchozie, praca na poczcie; praca zawodowa dzieci Leonii Romańczuk;

[00:10:00, 01]
Okoliczności wywiezienia ojca; szkoła powszechna w Mosarzu, polskie wierszyki nauczane w szkole;

[00:15:00, 01]
Folwark Piłsudskich w Mosarzu; zabawy z dzieciństwa; początek II wojny światowej, wejście Sowietów, wywózki;

[00:20:00, 01]
Okupacja niemiecka; getto w Głębokim, losy ludności żydowskiej; więzienie NKWD w Berezweczu – mordy na więźniach politycznych;

[00:25:00, 01]
Przesiedlenia do Polski; partyzantka sowiecka;

[00:30:00, 01]
Prześladowania księży, wywózki na Sybir, kościół w Udziale, życie religijne po 1945 roku;

[00:35:00, 01]
Poznanie męża – Ignacego Romańczuka; życie codzienne po wojnie, rozrywki;

[00:40:00, 01]
Pieść legionowa „Na starym zamku”, recytacja „Katechizmu polskiego dziecka”;

[00:00:00] AHM_PnW_2067_Romanczuk_Leonia_02
Walka o kościół w Udziale;

[00:05:00, 02]
Przyjazd misjonarza do kościoła w Udziale, mowa dziękczynna.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl