Urodził się w 1923 roku w miejscowości Łozicze w obwodzie brzeskim II RP (obecnie Białoruś). Rodzice Mikołaj i Albina Romańczukowie pracowali na roli. Ukończył 4 klasy polskiej szkoły. Od lipca 1944 do maja 1947 roku służył w 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2066
data nagrania: 15.07.2010
długość nagrania: 01:12:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Łozicze (Łoziczy)
autor nagrania: Kaczyńska Katarzyna
Romańczuk Wacław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2066_Romanczuk_Waclaw_01
Dzieciństwo i życie codzienne we wsi Łozicze;

[00:05:00, 01]
Wspomnienia ze szkoły polskiej;

[00:10:00, 01]
Reakcje po śmierci Piłsudskiego;

[00:15:00, 01]
Nauka w szkole powszechnej w Udziale; rodzina Piłsudskich w Mosarzu;

[00:20:00, 01]
Okupacja sowiecka; wywózki na Syberię;

[00:25:00, 01]
Okupacja niemiecka;

[00:30:00, 01]
Naciski na zmianę narodowości.

[00:35:00, 01]
Służba w 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego (od lipca 1944 do maja 1947).

[00:40:00, 01]
Przejście przez Wisłę pod Warszawą w 1945 roku;

[00:45:00, 01]
Przejście przez tzw. Ziemie Zachodnie;

[00:00:00] AHM_PnW_2066_Romanczuk_Waclaw_02
Wspomnienia z Berlina;

[00:05:00, 02]
Życie codzienne po 1945 roku; kolektywizacja;

[00:10:00, 02]
Życie religijne po 1945 roku;

[00:15:00, 02]
Dzień powszedni w armii;

[00:20:00, 02]
Służba w 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl