Urodziła się 5 stycznia 1932 we wsi Worońce (pow. postawski, woj. wileńskie). Rodzice, Adam Paczkowski, matka Jadwiga z Pawłowiczów prowadzili gospodarstwo rolne. Czesława Powaro była w 1939 roku jedynie kilka dni w szkole polskiej. Po wojnie pracowała przez 10 lat w kołchozie, kończąc jednocześnie szkolne 5-letnie kursy wieczorowe. Wyszła za mąż. Pracowała w kuchni szpitalnej, a także w stołówce szkolnej. Mąż Czesławy Powaro służył w jednostce wojskowej w Żukowskim pod Moskwą.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2062
data nagrania: 09.07.2010
długość nagrania: 01:35:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Mosarz (Mosar)
autor nagrania: Kaczyńska Katarzyna
Powaro Czesława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2062_Powaro_Czesława_01
Pochodzenie, dom rodzinny, najwcześniejsze wspomnienia; życie codzienne we wsi Worońce i Mosarz do 1939; kilka dni polskiej szkoły w 1939;

[00:05:00, 01]
Okupacja sowiecka i niemiecka;

[00:10:00, 01]
Pochodzenie rodziców;

[00:15:00, 01]
Okoliczności śmierci ojca; getto w Głębokim;

[00:20:00, 01]
Żydzi i getto w Głębokim, losy ludności żydowskiej;

[00:25:00, 01]
Partyzantka; traktowanie ludności cywilnej;

[00:30:00, 01]
Okupacja sowiecka; wywózki na Sybir; więzienie NKWD w Głębokiem;

[00:35:00, 01]
Przebieg wywózek na Sybir;

[00:40:00, 01]
Przesiedlenia do Polski;

[00:00:00] AHM_PnW_2062_Powaro_Czeslawa_02
Kościół w Mosarzu;

[00:05:00, 02]
Życie religijne po 1945 roku;

[00:10:00, 02]
Działalność polskich księży w kościele na Białorusi;

[00:15:00, 02]
Ks. Józef Bulka – proboszcz parafii w Mosarzu;

[00:20:00, 02]
Walka z kościołem w czasach komunistycznych;

[00:25:00, 02]
Praca w kołchozie; służba wojskowa męża Czesławy Powaro; rodzeństwo matki;

[00:30:00, 02]
Rodzina Pawłowiczów – krewni matki Czesławy Powaro;

[00:35:00, 02]
Folwark Piłsudskich;

[00:40:00, 02]
Opowieść o rodzinie Piłsudskich

[00:00:00] AHM_PnW_2062_Powaro_Czeslawa_03
Paszportyzacja ludności w latach 30.; powroty Polaków do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl