Portret Eleonora Poźlewicz
Urodziła się 28 grudnia 1933 w rodzinie Benedykta i Weroniki Samolewicz we wsi Bikiny w ówczesnym województwie wileńskim (II RP). Tam zastała ją wojna, obydwie okupacje oraz okres władzy litewskiej. Rodzina Poźlewiczów prowadziła niewielkie gospodarstwo rolne, a ojciec dodatkowo pracował jako krawiec. Po wojnie rodzinę, podobnie jak całą wieś, zapisano do kołchozu. W 1959 wyszła za mąż i wyprowadziła się do Podbrodzia, gdzie pracowała jako krawcowa.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2046
data nagrania: 22.09.2010
długość nagrania: 00:56:00
kraj: Litwa
miejscowość: Podbrodzie (Pabradė)
autor nagrania: Jóźwiak Ignacy
Poźlewicz Eleonora
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo (dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo, wybuch II wojny światowej, opowieści ojca o pierwszej wojnie); 001 ok. 1 min

Wybuch drugiej wojny światowej i rozłąka rodziny; 001 ok. 4 min

Sytuacja tuż po wojnie: praca ojca jako krawca, ziemia dziadka; 001 ok. 5 min

Rodzinne gospodarstwo rolne przed wojną i ówczesne produkty spożywcze; 001 ok. 7 min

Praca w kołchozie; 001 ok. 9 min

Rozpad ZSRR i niepodległa Litwa – aspekt ekonomiczny; 001 ok. 11 min

Wojna – działalność polskiej partyzantki; 001 ok. 12 min

Wojna –niemieccy żołnierze i konfiskaty żywności; 001 ok. 14 min

Przedwojenna gospodarka rolno-hodowlana; 001 ok. 15 min

Opis wsi Bikiny przed wojną; 001 ok.17 min

Porównanie przedwojennych płodów rolnych ze współczesnymi; 001 ok. 19 min

Wybuch drugiej wojny światowej; 001 ok. 20 min

Początek władzy radzieckiej i kolektywizacja oraz porównanie do współczesnej sytuacji na roli; 001 ok. 21 min

Uwagi na temat działalności rządu i prezydent; 001 ok. 22 min

Wybuch drugiej wojny światowej i szabrownictwo, wycofanie Armii Czerwonej i wkroczenie Niemców; 001 ok. 23 min

Okupacja niemiecka - represje wobec ludności żydowskiej i pomoc lokalnej ludności; 001 ok. 27 min

Próba chronologicznego uporządkowania wypowiedzi i refleksje na temat wojny i polityki; 001 ok. 31 min

Okupacja niemiecka – wspomnienia o żołnierzach stacjonujących w okolicy, represje wobec ludności cywilnej; 001 ok. 32 min

Wojna i okupacja – Litwini i litewska szkoła w Bokinach; 001 ok. 36 min

Polska szkoła po wojnie; 001 ok. 39 min

Refleksje na temat życia i próba podsumowania wypowiedzi; 001 ok. 41 min

Koniec wojny i kolektywizacja; 001 ok. 42 min

Wspomnienia o wujku, jego majątku koło Niemenczyna i kamienicach w Wilnie; 001 ok. 44 min

Wspomnienia o dziadku; 001 ok. 47 min

Wspomnienia o mężu; 001 ok. 49 min

Refleksje na temat życia; 001 ok. 50 min

Stosunki narodowościowe w Podbrodziu i okolicach oraz na Białorusi: Polacy, Litwini, Rosjanie, Białorusini; 002 ok. 1 min

Kościół katolicki we wsi Sużany przed wojną, w czasie wojny i w okresie radzieckim; 003 ok. 1 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl