opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2008
data nagrania: 08.09.2010
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Równe (Riwne)
autor nagrania: Wylegała Anna
Borodenko Halina
Iwanowska Dana
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2008_Iwanowska_Dana_Borodenko_Halina_01
Pochodzenie rodziny Iwanowskich;

[00:05:00, 01]
Nauka szkolna; struktura ludnościowa okolicznych wsi;

[00:10:00, 01]
Obchody świąt religijnych; stosunki między Polakami i Ukraińcami;

[00:15:00, 01]
Przeprowadzka w 1943 roku do Równego; niebezpieczeństwa związane z życiem na wsi; zaginięcie ojca;

[00:20:00, 01]
Okoliczności zaginięcia ojca; wizyty w Polsce u rodziny;

[00:25:00, 01]
Nauka szkolna; bombardowanie Równego, wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej, zakończenie wojny;

[00:00:00] AHM_PnW_2008_Iwanowska_Dana_Borodenko_Halina_02
Ludność żydowska w Równem przed II wojną światową;

[00:05:00, 02]
Wycofywanie się Niemców z Równego, ukrywanie się niemieckich żołnierzy w domach;

[00:10:00, 02]
Życie religijne, zamknięcie kościoła w Równem, ksiądz Serafin Kaszuba, tradycje świąteczne;

[00:15:00, 02]
Relacje między Ukraińcami i Rosjanami po II wojnie światowej;

[00:20:00, 02]
Życie codzienne po II wojnie światowej w Równem; wyjazdy Polaków z Równego do Polski po wojnie; wyjazdy Polaków do Argentyny przed II wojną;

[00:25:00, 02]
Losy rodziny mieszkającej w Polsce; ukończenie szkoły przez siostry Iwanowskie, praca w centrali telefonicznej; poznanie męża przez Halinę Borodenko, zamieszkanie w Astrachaniu;

[00:00:00] AHM_PnW_2008_Iwanowska_Dana_Borodenko_Halina_03
Losy kościoła w Równem (zamknięcie kościoła po wojnie i utworzenie sali kinowej i hali sportowej); ponowne otwarcie kościoła po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę;

[00:05:00, 03]
Losy dziadka pochodzącego z Chełma;

[00:00:00] AHM_PnW_2008_Iwanowska_Dana_Borodenko_Halina_04
Wspólne przeglądanie fotografii rodzinnych, opis zdjęć.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl