Portret Eleonora Grzybowska
Urodziła się w 1925 roku w Borysławiu jako Eleonora Domoradzka. Miała brata bliźniak – Juliana (wyjechał do Australii). Matka była Ukrainką, ojciec Polakiem. Matka umarła w 1940 roku, w tym samym czasie odszedł ojciec, a brata zabrano do Niemiec. Eleonora Grzybowska wyjechała do Lipyłek; przygarnęła ją kobieta, u której pasła krowy. Następnie została przygarnięta przez starszych państwa, od których musiała uciec przed banderowcami. Jakiś czas pracowała u czeskiej rodziny w miejscowości Łysyn, po czym wyjechała do Wołkowyi, gdzie pracowała dorywczo u różnych ludzi. Następnie udała się do Dubna, gdzie pracowała u żydowskiej dentystki, a następnie u swojego przyszłego męża. W 1952 urodziła córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2006
data nagrania: 04.09.2010
długość nagrania: 01:38:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Dubno
autor nagrania: Wylegała Anna
Grzybowska Eleonora
Streszczenie relacji z minutnikiem

Narodziny, pierwsze lata życia; 001, ok. 1 min

Szkoła w Borysławiu ( opis budynku, szkoła polska, szkoła ukraińska); 001, ok. 1 min

Przyjście Niemców (zabranie brata do Niemiec, odejście ojca, śmierć matki, wyjazdy do Przemyśla po jedzenie); 002, ok. 1 min

Wyjazd do Lipyłek (odejście ojca, śmierć matki, przygarnięcie przez kobietę, a później przez starszych państwa); 002, ok. 4 min

Partyzanci UPA (groźby, zmuszenie do ucieczki); 002, ok. 6 min

Pobyt u czeskiej rodziny; 002, ok. 8 min

Uczęszczanie do cerkwi, obchodzenie świąt; 002, ok. 9 min

Praca u czeskiej rodziny; 002, ok. 10 min

Pobyt w Wołkowyi (dorywcza praca u różnych ludzi); 002, ok. 11 min

Wyjazd do Dubna (praca u żydowskiej dentystki, nowe znajomości); 002, ok. 12 min

Historia poznania męża, narodziny córki; 002, ok. 14 min

Życie codzienne (choroba męża i jego śmierć); 002, ok. 19 min

Wizyta w Borysławiu; 002, ok. 19 min

Życie codzienne (praca, choroba); 002, ok. 20 min

Odwiedzanie kościołów, chodzenie do cerkwi; 002, ok. 22 min

Pokazywanie zdjęć z I Komunii Świętej; 002, ok. 25 min

Szkoła przed wojną; 002, ok. 26 min

Żydzi w Borysławiu (wizyta w bożnicy); 002, ok. 27 min

Borysław kiedyś i dziś; 002, ok. 29 min

Żydzi w Borysławiu (przynoszenie mleka ze górskiej wsi); 002, ok. 30 min

Życie codzienne (szkoła polska, kościół, wojna, głód); 003, ok. 1 min

Piłsudski w Borysławiu; 003, ok. 2 min

Powódź; 003, ok. 3 min

Stosunki polsko-ukraińskie (pogorszenie stosunków); 003, ok. 5 min

Chodzenie do kościoła, chodzenie do cerkwi, wyjazdy letnie na wieś; 003, ok. 6 min

Przyjście Niemców (historia o rzuceniu jabłkiem w Niemca); 003, ok., 7 min

Przyjście Sowietów (wywózki na Sybir); 003, ok. 8 min

Bieda w domu; 003, ok. 10 min

Uczęszczanie do szkoły; 003, ok. 13 min

Żydzi, Sowieci; 003, ok. 14 min

Wywózki na Sybir; 003, ok. 16 min

Nowe kościoły; 003, ok. 18 min

Życie za czasów niemieckich i sowieckich (rozstrzeliwania, pobicia); 003, ok. 19 min

Ucieczka do Lipyłek, i Łysina, a następnie do Wołkowyi; 003, ok. 25 min

Czesi (praca u Czechów); 003, ok. 27 min

Refleksja nad swoim życiem; 003, ok. 28 min

Historia rodziny Grzybowskich (córka po ukraińsku); 003, ok. 29 min

Odnalezienie brata (córka dopowiada po ukraińsku); 003, ok. 32 min

Historia brata, wizyty brata; 004, ok. 1 min

Proces sądowy męża ( córka po ukraińsku); 004, ok. 3 min

Wizyta u brata w Australii (podróż, rodzina brata, córka dopowiada po ukraińsku); 004, ok. 4 min

Problemy z uzyskaniem zgody na wyjazd do Australii (córka dopowiada po ukraińsku); 004, ok. 11 min

Historia brata (jak dostał się do Australii, córka dopowiada po ukraińsku); 004, ok. 12 min

Brak możliwości wyjazdu do Polski; 004, ok. 17 min

Ślub urzędowy, chrzciny dzieci; 004, ok. 18 min

Pokazywanie zdjęć, opis zdjęć (szkoła, rodzina, sąsiedzi); 004, ok. 19 min