Portret Leonida Laszewicz
Urodziła się w 1935 roku w Nowogrodzie Wołyńskim w obwodzie żytomierskim. Niedługo po narodzeniu Leonidy Laszewicz cała rodzina wyjechała do Kijowa, gdzie ojciec dostał pracę. Jednak w 1937 roku w trakcie stalinowskich represji ojciec został zabrany i osadzony w obwodzie Karpackim, więc Leonida Laszewicz wychowała się jedynie z matką i dwójką rodzeństwa. Pod koniec wojny z matką oraz rodzeństwem wróciła do Zwiahyla, gdzie brat i siostry dołączyli do radzieckiej partyzantki. W 1947 roku siostra Leonidy Laszewicz wyjechała do pracy do Kostopola zabrawszy ze sobą całą rodzinę. Leonida Laszewicz znalazła pracę w budowlanym kombinacie w Kostopolu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1986
data nagrania: 07.09.2010
długość nagrania: 00:48:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kostopol (Kostopil)
autor nagrania: Piłat Anna
Laszewicz Leonida
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia, wybuch wojny; 002 ok.1 min

Deportacja ojca; 002 ok. 2 min

Praca w Kijowie po wojnie; 002 ok.4 min

Pogrom Żydów w Kijowie; 002 ok. 5 min

Powrót z Kijowa do Nowogrody Wołyńskiego; 002 ok.12 min

Spotkania z Niemcami; 002 ok. 22 min

Działania radzieckiej partyzantki w Nowogrodzie Wołyńskim; 002 ok. 30 min

Życie w Kostopolu po wojnie; 002 ok. 40 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl