Portret Ludmiła Popel
Urodziła się 12 kwietnia 1928 na Podolu w miasteczku Gniewań (obwód winnicki). Ludmiła Popel urodziła się w rodzinie Antoniego Popela i Zofii Popel z domu Święcickiej jako jedno z dziesięciorga dzieci. W Gniewaniu Ludmiła Popel skończyła siedem klas szkoły podstawowej (z czego trzy po wojnie). W czasie niemieckiej okupacji pracowała w mleczarni. W 1950 roku wyjechała wraz z rodziną do Sankt Petersburga, gdzie pracowała w zakładzie przemysłowym. W 1956 roku Ludmiła Popel przyjechała do Zdołbunowa, gdzie pracowała na dworcu kolejowym do przejścia na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1984
data nagrania: 06.09.2010
długość nagrania: 01:32:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zdołbunów (Zdołbuniw)
autor nagrania: Piłat Anna
Popel Ludmiła
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia o rodzicach i rodzeństwie; 002 ok.1 min

Niemiecka okupacja w Gniewaniu; 002 ok. 5 min

Miasteczko Gniewań przed wojną; 002 ok. 7 min

Relacje polsko-ukraińskie przed wojną; 003 ok.1 min

Opis domu rodzinnego w Gniewniu; 003 ok. 2 min

Wejście Niemców do Gniewania; 003 ok. 3 min

Obchodzenie Bożego Narodzenia przed wojną; 003 ok.7min

Życie codzienne w pierwszych latach po wojnie (obwód lwowski); 003 ok. 15 min

Banderowcy w obwodzie lwowskim; 003 ok. 27 min

Kolektywizacja; 003 ok. 30 min

Przyjazd do Zdołbunowa w 1956 roku; 004 ok. 1 min

Żydzi w Gniewaniu; 004 ok. 3 min

Banderowcy w Gniewaniu; 004 ok. 25 min

Życie codzienne w Leningradzie w latach 50.; 004 ok.30 min

Spotkania komsomołki; 005 ok. 3 min

Życie codzienne w Leningradzie w latach 1950-1956; 005 ok. 7 min

Życie religijne w Zdołbunowie w latach 90.; 005 ok. 12 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl