Portret Helena Pietrakowa
Urodziła się 24 marca 1937 w Słonimiu. W tym czasie jej rodzina była związana ze Słonimiem od ponad stu lat. W Słonimiu osiedlili się jako pierwsi pradziad Antoni i prababcia Aniela Danikowie. Ojciec Heleny Pietrakowej pracował na kolei, a po wojnie imał się różnych zawodów. Był jubilerem, fotografem, spawaczem. Matka Heleny Pietrakowej – Ewa Łojek pochodziła z Żydowic, miasteczka pod Słonimiem. Umarła wkrótce po urodzeniu córki. Dwa lata po śmierci żony Ludwik Harkawy ożenił się drugi raz, a Helenę Pietrakową wzięła na wychowanie ciocia Zofia. W trakcie wojny sowiecko-niemieckiej Helena Pietrakowa poszła do pierwszej klasy. Po zakończeniu działań wojennych kontynuowała naukę w szkole podstawowej w Słonimiu. Po jej ukończeniu zdała egzaminy do szkoły medycznej w Słonimiu, w której uczyła się trzy lata. Po szkole skierowano ją do pracy na wsi. Po powrocie rozpoczęła pracę w lokalnym szpitalu wojskowym, gdzie przepracowała trzydzieści lat, aż do przejścia na emeryturę. Helena Pietrakowa wyszła za mąż za Rosjanina. Urodziła dwójkę dzieci. W latach 90. Helena Pietrakowa zaangażowała się w działalność społeczno-religijną. Pomagała słonimskim siostrom Niepokalankom tworzyć lokalny Caritas i działała przy budowie lokalnego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1960
data nagrania: 24.08.2010
długość nagrania: 01:46:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słonim
autor nagrania: Pruszyński Konrad
Pietrakowa Helena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia rodzinna (dzieje pradziadów, historia rodzinnych koligacji); 0001 ok. 1 min

Opis budowy domu rodzinnego (historia remontu, metody budowy); 0001 ok. 3 min

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (śmierć matki, przeprowadzka do domu babci); 0001 ok. 5 min

Historia rodzinna (opis wędrówek babci, rewolucja październikowa, życie codzienne w trakcie rewolucji w Saratowie); 0001 ok. 7 min

Wspomnienia rodzinne (opis opieki medycznej przed I wojną światową, śmierć cioci w młodym wieku, wędrówki po Rosji); 0001 ok. 9 min

Historia rodzinna (nauka ojca w dzieciństwie, życie codzienne, praca); 0001 13 min

Historia rodzinna (śmierć córki babci Zofii, nauka w szkole sióstr Niepokalanek w Słonimiu, próba aresztowania przez NKWD); 0001 ok. 18 min

Historia rodzinna (studia cioci w Polsce, praca w teatrze w Wałbrzychu); 0001 ok. 21 min

Historia rodzinna (opis rodzinnych koligacji, historia rodziny mamy); 0001 ok. 23 min

II wojna światowa (pierwsze wejście Sowietów, wybuch wojny niemiecko-sowieckiej); 0001 ok. 25 min

Nauka w szkole w okresie niemieckiej okupacji (opis szkolnej codzienności); 0001 ok. 28 min

Drugie wejście Sowietów (oczekiwanie na przejście frontu, opis piwnicy, w której się schronili); 0001 ok. 30 min

Szkolne życie w ZSRR (nauka w sowieckiej szkole podstawowej); 0001 ok. 36 min

Codzienność powojenna (ciężkie warunki życia, przyjazd do Słonimia Białorusinów ze wschodu); 0001 ok. 38 min

Codzienność powojenna (konflikt z wostocznikami - Białorusinami ze wschodu, wywózki, okoliczności przybrania białoruskiej tożsamości); 0001 ok. 41 min

Nauka w szkole medycznej w Słonimiu; 0001 ok. 45 min

Życie rodzinne po wojnie (poznanie męża, historia edukacji córek); 0001 ok. 47 min

Opowieść o rodzinie (najstarsze, znane fakty z życia rodziny Heleny Pietrakowej); 0002 ok. 1 min

Codzienność sowiecka po wojnie (zasady przyznawania emerytury); 0002 ok. 3 min

Wspomnienia rodzinne (historia dzieci pradziadów Heleny Pietrakowej, zmiany wyznania, praca u państwa Dziekońskich w Mogilowcach); 0002 ok. 8 min

Życie codzienne (próby uzyskania paszportu, refleksje o badaniu rodzinnych losów); 0002 ok. 19 min

Życie codzienne przed wojną (praca w gospodarstwie, wyprawy do młyna); 0003 ok. 1 min

Życie codzienne po wojnie (kolejki po chleb i mleko); 0003 ok. 5 min

Życie zawodowe (różne zawody ojca Heleny Pietrakowej); 0003 ok. 9 min

Codzienność przedwojenna (życie zawodowe Ludwika Harkawego); 0004 ok. 1 min

Stosunki polsko-żydowskie przed wojną; 0004 ok. 3 min

Życie religijne (działalność sióstr Niepokalanek w trakcie wojny, uratowanie żydowskiego dziecka podczas niemieckiej okupacji); 0004 ok. 6 min

Okupacja niemiecka (działalność lokalnej policji); 0004 ok. 11 min

Życie religijne (represje sowieckie); 0004 ok. 14 min

Życie codzienne (codzienne trudności życiowe w ZSRR); 0004 ok. 16 min

Życie religijne (odbudowa kościoła w Słonimiu); 0005 ok. 1 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl