Urodził się w 1930 roku w Buczaczu. Ojciec był murarzem, matka zajmowała się domem. Ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Od 1950 roku służył w armii radzieckiej w Bobrujsku. Po wyjściu z wojska pracował w gorzelni, a następnie przez wiele lat w fabryce cukru. Po 1991 roku był zaangażowany w prace nad odbudową zniszczonego Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Buczaczu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1951
data nagrania: 22.07.2010
długość nagrania: 00:47:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Buczacz
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Uszyński Włodzimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1951_Uszynski_Wlodzimierz_01
Miejsce urodzenia, rodzice, dzieciństwo i życie codzienne przed II wojną światową w Buczaczu; służba w armii radzieckiej od ’50 roku.

[00:05:00, 01]
Problemy ze zdrowiem podczas służby wojskowej; pomoc ojcu w murarstwie, praca w fabryce cukru;

[00:10:00, 01]
Nauka szkolna; narodowości zamieszkujące Buczacz przed II wojną światową;

[00:15:00, 01]
Okupacja niemiecka;

[00:20:00, 01]
Praca zawodowa w Buczaczu po II wojnie światowej; odmowa zapisania się do Komsomołu;

[00:25:00, 01]
Zamknięcie kościoła w Buczaczu i przerobienie go na magazyn towarów przemysłowych; praca po wojnie w gorzelni;

[00:30:00, 01]
Wyjazdy do Polski (Górny Śląsk); tożsamość narodowa;

[00:35:00, 01]
Religijność i zaangażowanie przy reaktywowanym kościele katolickim (polskim);

[00:40:00, 01]
Życie na Ukrainie po 1990 roku.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl