Urodziła 1 października 1935 w Skorykach (rejon Podwołoczyska, obwód tarnopolski). Ojciec Bartłomiej Groński i matka Anna pochodzili ze Skoryk. Rodzice ojca Janiny Pyrych byli Polakami. Janina Pyrych uczęszczała do szkoły w Skorykach. Przez cały okres wojny rodzina nie opuściła rodzinnego domu. Janina Pyrych miała jednego brata i siostrę. 10 października 1948 ojciec Janiny Pyrych, wraz z przyrodnim bratem i jego synem został zamordowany przez oddział UPA. Janina Pyrych od 16 roku życia pracowała w kołchozie przy zbiorach buraków. Jednocześnie uczęszczała do szkoły wieczorowej. Jako ochotniczka wyjechała na naukę do Lwowa, gdzie pozostała przez dwa lata. Następnie dostała możliwość wyboru miejsca pracy w Tarnopolu lub Brzeżanach. Wybrała Brzeżany do których przyjechała w 1954 roku. Na miejscu podjęła pracę w mleczarni, w której poznała swojego przyszłego męża. Matka Janiny Pyrych w 1958 roku wyjechała do Polski, gdzie pozostała do śmierci w 1995 roku. Brat Janiny Pyrych także wyjechał do Polski i w 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie. Janina Pyrych była już zamężna z obywatelem Ukrainy, nie mogła wyjechać. W latach 1990-1995 przebywała w Polsce opiekując się chorą matką. Po śmierci matki wróciła do Brzeżan. Mąż Janiny Pyrych zmarł w 2001 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1948
data nagrania: 19.07.2010
długość nagrania: 02:41:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Brzeżany (Bereżany)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Pyrych Janina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Korzenie rodzinne; 001, od początku

Lęk w rodzinie po zamordowaniu ojca; 001, ok. 1 min

Mordy na Polakach w pobliskiej wsi; 001, ok. 2 min

Ojciec Janiny Pyrych; 001, ok. 3 min

Brat Janiny Pyrych; 001, ok. 5 min

Kościół we wsi Skoryki; 001, ok. 6 min

Małżeństwo Janiny Pyrych;001, ok. 7 min

Wyjazd do Polski w 1961 roku; 001, ok. 9 min

Los siostry Janiny Pyrych po wyjeździe do Polski; 001, ok. 9,5 min

Starania brata o wyjazd do Polski i wyjazd; 001, ok. 11 min

Wyjazd Janiny Pyrych do Polski aby opiekować się matką w 1990 roku; 001, ok. 12 min

Losy matki i brata księdza Janiny Pyrych po przyjeździe do Polska na Śląsk; 001, ok. 14 min

Śmierć matki i rozterki Janiny Pyrych czy zostać w Polsce; 001, ok. 18 min

Częste wyjazdy Janiny Pyrych i jej męża do Polski (opieka nad chora matką Janiny Pyrych); 001, ok. 19 min

Troska o grób ojca; 001, ok. 21 min

Bliski kontakt z kościołem w Brzeżanach; 001, ok. 25 min

Ubolewanie nad samotnym życiem brata księdza; 001, ok. 26 min

Rodzeństwo; 001, ok. 27 min

Wsie w okolicach Skoryki; 001, ok. 27 min

Praca w kołchozie; 001, ok. 28 min

Praca w mleczarni; 001, ok. koniec 28 min

Wyjazd do Lwowa na naukę; 001, ok. 30 min

Wyjazd do Brzeżan; 001, ok. 32 min

Stan wsi Skoryki i miasta Brzeżan; 002, od początku

Kłopoty z budową kościoła w Brzeżanach; 002, ok. 3 min

Przyczyna powrotu na Ukrainę; 002, ok. 5 min

Kłopoty z pobytem w Polsce; 002, ok. 7 min

Próby ponownego wyjazdu do Polski; 002, ok. 10 min

Wspomnienie pierwszych lat po przyjeździe do Brzeżan; 002, ok. 11 min

Mieszkanie w Brzeżanach i ludzie; 002, ok. 12 min

Nauka i modlitwy; 002, ok. 13 min

Modlitwy matki za syna; 002, ok. koniec 13 min

Wspomnienie pierwszego pobytu w Polsce; 002, ok. 14 min

Przeżycia związane z katastrofa smoleńską z 2010 roku; 002, ok. 18 min

Opinia Janiny Pyrych i mieszkańców Brzeżan o katastrofie smoleńskiej z 2010 roku; 002, ok. 21 min

Opinia o Polsce i standardach życia w Polsce; 002, ok. 22 min

Zarobki i życie w Polsce (opinia z pobytu w Polsce); 002, ok. 23 min

Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny i sklep w domu); 002, ok. 26 min

Rodzice (pochodzenie); 002, ok. 28 min

Brat Matki – Stefan Skulski i ojciec matki; 002, ok. 28 min

Rodzice ojca; 002, ok. 29 min

Wieś Skoryki; 003, od początku

Ojciec Janiny Pyrych; 003, ok. 1 min

Wspomnienie 1939 roku (wojsko sowieckie); 003, ok. 1,5 min

Wojsko polskie a wojsko sowieckie; 003, ok. 2 min

Wspomnienia o wojsku niemieckim (stacjonowanie w stodole); 003, ok. 3 min

Kradzieże przedmiotów od Niemców; 003, ok. 6 min

Kontakty Niemców z miejscowymi; 003, ok. 9 min

Gwałty Niemców na miejscowych kobietach; 003, ok. 14 min

Sowieccy żołnierze; 003, ok. 15 min

Żydzi w Powołoczyskach (rozstrzeliwanie Żydów przez Niemców); 003, ok. koniec 16 min

Żydzi w Skorykach; 003, ok. 17 min

Żydzi w sąsiedztwie domu Janiny Pyrych; 003, ok. 19 min

Stosunki polsko – ukraińsko – żydowskie we wsi Skoryki przed wojną; 003, ok. 23 min

Znajomy z Wrocławia; 003, ok. 26 min

Historie przeczytane w książkach; 003, ok. 27 min

Zamordowanie ojca przez banderowców; 003, ok. 30 min

Rabunki Sowietów po wojnie; 003, ok. 32 min

Noc kiedy zamordowano ojca; 003; ok. 32,5 min

Wydarzenia poprzedzające morderstwo ojca; 003, ok. 33 min

Inni zabici we wsi Skoryki; 003, ok. 37 min

Pogrzeb ojca; 004, od początku

Nauka Janiny Pyrych i jej brata po wojnie; 004, ok. 1 min

Łemkowie w rodzinnej wsi Janiny Pyrych i sprawa brata z mieszkaniem; 004, ok. 5 min

Staranie Janiny Pyrych o mieszkanie; 004, ok. 10 min

Opieka nad chorym bratem; 004, ok. 13 min

Religijność Janiny Pyrych; 004, ok. 15 min

Problemy w domu z dostępem do ciepłej wody i prądu; 004, ok. 15 min

Robotnicy pracujący w domu Janiny Pyrych; 004, ok. 18 min

Rodzina sąsiadów i kradzież cegieł; 005, ok. 21 min

Problemy z kominiarzami i sąsiadami; 004, ok. 22 min

Trauma z powodu zamordowania ojca; 004, ok. 28 min

Lęk przed wrogością sąsiadów; 004, ok. 30 min

Pierwsze lata w nowym domu w Brzeżanach; 004, ok. 31 min

Praca męża - inżyniera w transporcie publicznym; 004, ok. 32 min

Pomoc mężowi w nauce; 004, ok. 33 min

Poznanie męża; 004, ok. 33 min

Rodzina męża; 004; ok. 32 min

Wizyty Janiny Pyrych w cerkwi prawosławnej i greckokatolickiej; 004, ok. 36 min

Kościół w Podwołoczyskach; 005, od początku

Oglądanie zdjęć; 005, od początku

Tęsknota za życiem w Polsce; 005, ok. 1 min

Tożsamość Janiny Pyrych; 005, ok. 3 min

Kościół katolicki w Brzeżanach po 1990 roku; 005, ok. 4 min

Opowieść o kobiecie która kupiła część ziemi kościelnej i konflikty między ludźmi w okolicy; 005, ok. 5 min

Datki na święto zmarłych i stosunki między ludźmi; 005, ok. 13 min

Datki na kościół i dla księdza; 005, ok. 15 min

Język księdza w kościele; 005, ok. 18 min

Starania o Kartę Polaka i chęć przynależności do Towarzystwa Polskiego; 005, ok. 21 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl