Portret Maria Prońko
Urodziła się 24 września 1933 w Wołkowysku w rodzinie Kazimierza Bućko i Wiktorii z Szerejków. Miała młodszą siostrę – Kazimierę. Rodzice mieli gospodarstwo, wychowaniem dziewczynek zajmował się dziadek Kajetan Bućko, syn powstańca styczniowego. Pierwsze dwie klasy Maria Prońko skończyła w polskiej szkole, natomiast trzecią, czwartą i piątą klasę ukończyła na tajnych kompletach, zorganizowanych przez polską nauczycielkę Bogusławę Błyskorz. Gdy rodzicom Marii Prońko po drugim wejściu wojsk sowieckich odebrano ziemię, nie zdecydowali się na pracę w kołchozie. Ojciec zaczął pracować jako kowal. Maria Prońko po skończeniu średniej szkoły pedagogicznej w wieku 19 lat rozpoczęła pracę w szkole na wsi we Chrostowie. Przez 16 lat pracowała jako nauczycielka. W 1954 roku wyszła za mąż za Mieczysława Prońko.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1939
data nagrania: 27.08.2010
długość nagrania: 02:28:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Wołkowysk (Waukawysk)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Prońko Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, rodzice, rodzeństwo, dziadek); 001 ok. 1 min

Wybuch wojny, wejście wojsk sowieckich w 1939 roku, witanie ich przez Żydów, otwarcie rosyjskich szkół; 001 ok. 9 min

Rozpoczęcie nauki w polskiej szkole; 001 ok. 12 min

Wejście wojsk niemieckich, bombardowanie Wołkowyska; 001 ok. 12 min

Nauka w języku polskim podczas okupacji niemieckiej na tajnych kompletach zorganizowanych przez Bogusławę Błyskorz; 001 ok. 17 min

Drugie wejście wojsk sowieckich; 001 ok. 20 min

Nauka w klasie szóstej, siódmej i pierwszej gimnazjalnej; 002 ok. 1 min

Tworzenie kołchozów, odebranie ziemi i narzędzi rolniczych; 002 ok. 1 min

Trudności z nauką języka rosyjskiego; 002 ok. 4 min

Nauka w średniej szkole pedagogicznej (od siódmej klasy); 002 ok. 6 min

Odmowa wstąpienia do komsomołu; 002 ok. 7 min

Praca w szkole na wsi (trudności spowodowane słabą znajomością białoruskiego); 002 ok. 8 min

Wyjście za mąż za Mieczysława Prońko, szczegóły dotyczące rodziny męża; 002 ok. 12 min

Wyjazd siostry do Polski w 1955 roku i jej dalsze losy; 003 ok. 1 min

Działalność patriotyczno-religijna siostry; 003 ok. 3 min

Śmierć siostry w hospicjum w Gdańsku, chorowała na raka mózgu; 003 ok. 8 min

Przejście na emeryturę, społeczna praca przy nauce języka polskiego, opieka nad przykościelną biblioteką; 003 ok. 12 min

Praca z niepełnosprawnymi dziećmi; 003 ok. 22 min

Stworzenie biblioteki przykościelnej; 003 ok. 24 min

Stowarzyszenie rodzin polskich; 003 ok. 30 min

Budowa pomnika Lenina w Wołkowysku, składanie kwiatów przez pary młode; 005 ok. 33 min

Przedwojenny wygląd Wołkowyska; 004 ok. 1 min

Żydzi w Wołkowysku, żydowski handel; 004 ok. 6 min

Obyczaje w szkole; 004 ok. 11 min

Aresztowania, egzekucje, wywózki podczas pierwszej sowieckiej okupacji, przygotowania rodziców do wywózki; 004 ok. 14 min

Okoliczności wyrobienia Karty Polaka, dokumenty zachowane w domu; 004 ok. 17 min

Wywózki podczas drugiego wejścia wojsk sowieckich, m.in. rodzinę Prońko (rodzina Krystyny Prońko); 004 ok. 19 min

Wożenie ziemi z Wołkowyska dla mieszkańców Wołkowyska żyjących w obecnych granicach Polski; 004 ok. 25 min

Rodzina Kozłowskich z Chrostowa; 004 ok. 28 min

Zakładanie przez Niemców getta w Wołkowysku; 004 ok. 29 min

Ukrywanie Żydów przez rodzinę kolejarzy, rozstrzelanie Żydów i ukrywającej ich rodziny; 004 ok. 32 min

Likwidacja getta w Wołkowysku; 005 ok. 1 min

Przedwojenna emigracja Żydów z Wołkowyska do Palestyny; 005 ok. 1 min

Niemiecki obóz dla jeńców rosyjskich; 005 ok. 3 min

Niemieccy jeńcy po wojnie; 005 ok. 5 min

Śmierć księdza wrzuconego do studni; 005 ok. 5 min

Próby aresztowania księdza przez Niemców; 005 ok. 7 min

Brak duchownych po wojnie; 005 ok. 8 min

Opowieść księdzu Antonim Filipczaku i o współczesnych powołaniach w Wołkowysku; 005 ok. 10 min

Wspomnienie o religijności rodziców; 005 ok. 14 min

Pobyt teściów w Rosji podczas rewolucji Marii Prońko; 005 ok. 21 min

Praca męża w kołchozie; 005 ok. 29 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl