Portret Zofia Poczebyt
Urodziła się 15 maja 1926 w Albertynie, obecnie dzielnicy Słonimia, w rodzinie Pelagii i Franciszka Woronko. Jej matka pochodziła z Albertyna, była najstarsza z sześciorga rodzeństwa. Ojciec pochodził z Białostocczyzny. Rodzina Woronko dobrowolnie wyjechała w 1915 roku na Syberię. Mieszkali w mieście Bogoto, w obwodzie tomskim, skąd wrócili w 1922 roku. Matka Zofii Poczebyt wyszła tam za mąż za Franciszka Woronko. Zofia Poczebyt urodziła się jako trzecie dziecko (jedno zmarło na Syberii). Ukończyła polską szkołę powszechną, następnie szkołę średnią oraz kursy nauczycielskie. W 1953 roku wyszła za mąż za Władysława Poczebyta. Urodziła dwoje dzieci. Przez 29 lat pracowała jako księgowa. Najpierw w elektrociepłowni, a później w fabryce papieru i tektury w Albertynie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1938
data nagrania: 28.08.2010
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Albertyn (Słonim)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Poczebyt Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00, 01] AHM_PnW_Poczebyt_Zofia_AHM_PnW_1938_01
Informacje o rodzicach i dziadkach oraz o Albertynie; dobrowolny wyjazd rodziny mamy na Syberię w 1915 roku; powrót rodziny z Syberii do Albertyna;

[00:05:00, 01]
Życie rodziców przed wojną, brak pracy; polska szkoła w Albertynie przed wojną; zmiana szkoły pod sowiecką okupacją; nauka religii w polskiej szkole;

[00:10:00, 01]
Księża polscy przed wybuchem wojny, zaginięcie księdza podczas okupacji sowieckiej;
wejście wojsk sowieckich, życie codzienne podczas okupacji sowieckiej; nauka w seminarium nauczycielskim podczas okupacji niemieckiej;

[00:15:00, 01]
Praca w księgowości w fabryce papieru i tektury w Albertynie; wyjście za mąż, ponad 50 letnie udane małżeństwo; sen o zmarłym mężu, wizja raju; ubolewanie nad niereligijnym życiem córki i zięcia;

[00:20:00, 01]
Opowieści mamy o Władysławie Pusłowskim, właścicielu Albertyna i jego fabrykach; budowa domu w 1910 roku, koniec prac po wojnie; praca mamy jako kilkunastoletniej dziewczynki w fabryce Władysława Pusłowskiego;

[00:25:00, 01]
Opis pałacu Pusłowskich w Albertynie; Opis polskiej szkoły i nauczycieli;

[00:30:00, 01]
Śmierć matki Zofii Poczebyt; powrót rodziców z Syberii w 1922r.;

[00:35:00, 01]
Szkolna wycieczka do Warszawy, Krakowa, Wieliczki i Poznania (wspomnienie Warszawy, Nowego Światu, Kościoła św. Krzyża, muzeum, Łazienek, Ogrodu Saskiego);

[00:00:00, 02] AHM_PnW_Poczebyt_Zofia_AHM_PnW_1938_02
Recytacja wiersza Adama Mickiewicza „Powrót taty”;

[00:05:00, 02]
Dalsze wspomnienia ze szkoły; Wejście sowieckich wojsk, powitania przez Białorusinów, rozgrabianie majątku Pusłowskich;

[00:10:00, 02]
Żydzi mieszkający w Albertynie, utworzenie getta w Słonimiu;

[00:15:00, 02]
Sklepy żydowskie w Słonimiu;

[00:20:00, 02]
Zamykanie świątyń podczas drugiej okupacji sowieckiej;

[00:25:00, 02]
Odzyskiwanie kościoła w Słonimiu;

[00:30:00, 02]
Wyjazdy Polaków po wojnie, choroba ojca przyczyną pozostania w Albertynie;

[00:35:00, 02]
Praca w księgowości w elektrociepłowni oraz w fabryce papieru i tektury (29 lat).

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl