Portret Romuald Piotrowski
Urodził się w 1930 roku w Wincentowie w powiecie święciańskim, blisko granicy z Białorusią. Rodzice mieli 42 ha ziemi i od najmłodszych lat ojciec przyuczał go do pracy rolnika. Edukację w polskiej szkole rozpoczął w 1939 roku, jednak zakończył ją już po 8 dniach ze względu na wybuch wojny. Następnie od 1940 roku uczęszczał przez rok do szkoły rosyjskiej w Jacunach. W czasie okupacji sowieckiej oraz w pierwszych latach po wojnie Romuald Piotrowski pracował z rodzicami na roli. W 1949 roku wraz z całą rodziną został przez trybunał wojenny skazany za pomoc partyzantom na 10 lat łagru w rejonie Magadanu nad Morzem Ochockim. Rodzicom udało się ze względu na stan zdrowia uniknąć wywózki. Romuald Piotrowski przebywał na Syberii w sumie 7 lat od 1949 roku, po amnestii związanej ze śmiercią Stalina wrócił w rodzinne strony w 1956 roku. W 1960 roku rozpoczął pracę przy budowie domów i na kolei. W 1962 roku Romuald Piotrowski ożenił się i przeniósł do Święcian.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1933
data nagrania: 23.09.2010
długość nagrania: 01:08:00
kraj: Litwa
miejscowość: Święciany (Švenčionys)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Piotrowski Romuald
Streszczenie relacji z minutnikiem

Trybunał wojenny, sprawy narodowości i religijności polskiej; 001 ok. 1 min

Pochodzenie, rodzinne strony, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo; 001 ok. 3 min

Wybuch wojny, szkoła polska; 001 ok. 4 min

Druga okupacja sowiecka, rozpoczęcie pracy na roli; 001 ok. 5 min

Wątek dotyczący rozstrzelania Żydów w 1941 r.; 001 ok. 6 min

Incydent zabicia komendanta niemieckiego przez partyzantów białoruskich; 001 ok. 7 min

Kolaboranci litewscy i ich zbrodnie na Żydach i Polakach; 001 ok. 9 min

Partyzantka litewska, białoruska i polska; incydenty, rozstrzelania; 001 ok. 13 min

Trybunał wojenny; skazanie za pomoc partyzantom, łagier w rejonie Magadanu; 001 ok. 18 min

Życie na Syberii, wypadek przy pracy, codzienność; 001 ok. 21 min

O językach, które zna; 001 ok. 27 min

Bogactwa naturalne na Syberii; 001 ok. 28 min

O pracy na roli, ojciec uczy go szacunku do ziemi; 001 ok. 32 min

Ojciec i matka uratowani z zesłania na Sybir; wysiedli z pociągu ze względu na zdrowie; 001 ok. 34 min

Opis podróży na Sybir przez Morze Ochockie; 001 ok. 35 min

Śmierć Stalina i jej wpływ na losy rozmówcy; 001 ok. 40 min

Praca na kolei, powrót z Syberii, spotkanie żony, ślub; 001 ok. 43 min

Losy rodziców, poszukiwanie pracy, budowa domów; 001 ok. 47 min

O zabiciu komendanta niemieckiego przez Białorusinów; 001 ok. 52 min

O rozstrzeliwaniu Żydów, o wzajemnej pomocy polsko-żydowskiej; 001 ok. 54 min

Opis sądzenia całej rodziny w Starej Wilejce; 002 ok. 1 min

O stryju i jego udziale w incydencie rozstrzelania Niemca; 002 ok. 2 min

Pierwsze lata po wonie, współpraca z partyzantami litewskimi; 002 ok. 4 min

Opis incydentu w łagrze, kiedy japońscy więźniowie uratowali go przed atakiem Ukraińców; 002 ok. 6 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl