Portret Zenon Pawlukiewicz
Urodził się 11 maja 1930 w Podbrodziu w powiecie święciańskim. Ojciec był stolarzem, prowadził też małe gospodarstwo. W 1937 roku rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Podbrodziu, w 1939 roku szkołę zamknięto i kontynuował naukę po polsku dopiero w czasie drugiej okupacji sowieckiej. W latach 1946-1949 mieszkał w Wilnie i uczył się w gimnazjum. W 1949 roku wrócił do Podbrodzia i podjął pracę jako kasjer i księgowy w nadleśnictwie w Podbrodziu. W 1952 roku wyjechał na trzy lata służby wojskowej do Dagestanu. Tam Zenon Pawlukiewicz pracował jako radiotechnik. Po powrocie z Dagestanu w 1955 roku podjął pracę przy montażu radiostacji w tzw. Maszynotraktorowej Stacji (MTS) w Podbrodziu, a następnie od 1957 roku w fabryce kabli jako technik elektryk. Pracował tam do momentu przejścia na emeryturę. W 1959 roku ożenił się, w 1960 roku urodził mu się pierwszy syn, a 1967 roku drugi syn.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1932
data nagrania: 22.09.2010
długość nagrania: 00:49:00
kraj: Litwa
miejscowość: Podbrodzie (Pabradė)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Pawlukiewicz Zenon
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, rodzice, rodzinne gospodarstwo; 001 ok. 1 min

O Podbrodziu; etymologia nazwy miasta, wybrane fakty historyczne, rola Józefa Piłsudskiego dla Podgrodzia; 001 ok. 2 min

Żydzi w Podbrodziu, relacje z nimi, wspólna codzienność; 001 ok. 5 min

Szkoła podstawowa, udział w mszach świętych jako ministrant; 001 ok. 8 min

Wybuch wojny, naloty powietrzne, ucieczka do lasu; 001 ok. 10 min

O relacjach polsko-litewskich w szkole po wybuchu wojny; 001 ok. 12 min

Okupacja sowiecka, zamknięcie polskiej szkoły; 001 ok. 14 min

Początek repatriacji, wyjazd nauczycieli polskich z Podbrodzia, wyjazd do gimnazjum w Wilnie; 001 ok. 16 min

Praca w nadleśnictwie, wyjazd na służbę wojskową do Dagestanu; 001 ok. 19 min

Powrót z Kaukaz, praca w nadleśnictwie w Podbrodziu i w fabryce kabli jako elektryk; 001 ok. 21 min

O synach, ich pracy, studiach; 001 ok. 22 min

O relacjach polsko żydowskich przed wojną; wzajemna pomoc, pożyczki; 002 ok. 1 min

Getto w Podbrodziu, przechowywanie Żydów przez Polaków; 002 ok. 3,4 min

Okupacja niemiecka, możliwość chodzenia do kościoła; 002 ok. 7 min

Celebracja świąt narodowych przed wojną, procesje itp.; 002 ok. 8 min

Wyjazdy do syna na Białoruś np. na święcenia kapłańskie, o warunkach jego życia; 002 ok. 10 min

O nauce języków obcych w gimnazjum; 002 ok. 14 min

O Józefie Piłsudskim, o jego pogrzebie w Wilnie, o losach dworku w Zułowie; 002 ok.18 min

Życie przedwojenne, spacery z rodzicami na dworzec kolejowy, potańcówki w lesie; 002 ok.21 min

Życie codzienne w gimnazjum w Wilnie; bieda, dużo nauki; 002 ok. 23 min

O służbie wojskowej w Dagestanie, opis podróży, warunków życia i obyczajów tamtejszych; 002 ok. 26 min

Okupacja niemiecka, praca ojca w tartaku; 002 ok. 32 min

O relacjach polsko-litewskich w czasie wojny; 002 ok. 34 min

Powody, dla których nie repatriowali się po wojnie, o wyjazdach do Polski w późniejszych latach; 002 ok. 36 min

Jak spędzali wakacje w dzieciństwie, kąpiele w jeziorach i rzece; 002 ok. 39 min

O rodzicach, ich pochodzeniu, poznaniu się; 002 ok. 40 min

O relacjach z kobietami w młodości, o spotkaniu przyszłej żony; 002 ok. 44 min

O synu, jego planach, życiu i pracy w Wilnie; 002 ok. 46 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl