Portret Weronika Gudaniec
Urodziła się 24 kwietnia 1930 w Magunach koło Podbrodzia. Jej rodzina posiadała niewielkie gospodarstwo rolne, dodatkowo ojciec Weroniki Gudaniec służył u ziemian. Jej ojciec miał trzy córki z pierwszego małżeństwa, po śmierci pierwszej żony ponownie się ożenił – z tego związku urodziła się Weronika Gudaniec, która wychowywała się wraz z przyrodnimi siostrami. Przed wojną Weronika Gudaniec zaczęła uczęszczać do szkoły podstawowej w Magunach, jednak ze względu na wybuch wojny skończyła swoją edukację na trzeciej klasie. Okres wojny spędziła w Magunach. Po wojnie rozpoczęła pracę w kołchozie. W 1948 roku wyszła za mąż, potem urodziła dwójkę dzieci. Kontynuowała pracę w kołchozie aż do 1990 roku. Mieszkała w Magunach w tym samym domu, w którym się urodziła.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1926
data nagrania: 24.09.2010
długość nagrania: 00:39:00
kraj: Litwa
miejscowość: Maguny (Magūnai)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Gudaniec Weronika
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo; bieda, wczesne wyjście za mąż; 001 ok. 1 min

Ciężkie życie codzienne, pieczenie chleba i uprawa roli; 001 ok. 2 min

Rodzice i rodzeństwo; 001 ok. 5 min

Lata przedwojenne, skrajna bieda; 001 ok. 7 min

Szkoła podstawowa w Magunach, początek wojny; 001 ok. 4 min

Okres wojny; 001 ok.10 min

Druga okupacja sowiecka i praca w kołchozie; 001 ok. 14 min

O współczesnych relacjach polsko-litewskich, trudności językowe; 001 ok. 17 min

O rodzicach, o wyjazdach do rodziny na Białoruś; 001 ok. 23 min

Motywy pozostania na Litwie po wojnie; 001 ok. 26 min

Sprzedaż jabłek w Wilnie; 001 ok. 29 min

Śmierć Stalina; 001 ok. 30 min

O dzieciach, wnukach i prawnukach i ich znajomości mowy polskiej; 001 ok. 33 min

Cmentarz w Balingródku, gdzie spoczywają rodzice; 001 ok. 36 min

Śpiewa „Przybyli ułani pod okienko”; 001 ok. 37 min

Wywózki sąsiadów na Sybir; 001 ok. 37 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl