Portret Krystyna Ogiejczyk
Urodziła się 1 sierpnia 1929 w Słonimiu jako najstarsze spośród pięciorga dzieci Anastazji z d. Gierosimczyk i Bronisława Parolów. Ojciec służył w lokalnym garnizonie 79. Pułku Strzelców Słonimskich, matka zajmowała się domem; rodzice prowadzili również gospodarstwo. Krystyna Ogiejczyk ukończyła osiem klas szkoły powszechnej (na początku w szkole polskiej, a potem sowieckiej), po czym uczyła się w szkole pielęgniarskiej, nigdy jednak nie pracowała w zawodzie. Od lat 50. aż do emerytury pracowała w zakładzie papierniczym w Albertynie k. Słonimia. W 1948 roku wyszła za mąż za Edwarda Ogiejczyka, z którym miała trzy córki. Do śmierci męża i przejścia na emeryturę mieszkała w Albertynie k. Słonimia. Aktywnie włączała się w życie parafii katolickiej w Słonimiu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1921
data nagrania: 25.08.2010
długość nagrania: 01:20:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słonim
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Ogiejczyk Krystyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie Krystyny Ogiejczyk oraz jej rodziców, polska tożsamość narodowa; duma ze swoich dzieci, wnuków i prawnuków – katolików; 001 od początku ścieżki

Nauka w Słonimiu w II RP i za sowietów (lata 30. i 40;); zamążpójście w wieku 19 lat; 001 ok. 2 min

Praca zawodowa w zakładzie papierniczym w Albertynie koło Słonimia (do emerytury); choroba i śmierć męża, Edwarda; 001 ok. 3 min

Cierpienie spowodowane śmiercią męża, sprzedaż domu w Albertynie i zamieszkanie w bloku w Słonimiu; 001 ok. 5 min

Kupno mieszkania w Słonimiu, wymiana okien; 001 ok. 7 min

Wspomnienia dotyczące ojca Krystyny Ogiejczyk, urodzonego pod Warszawą; 001 ok. 10 min

Przedwojenna szkoła powszechna i gimnazjum w Słonimiu (lata 30.); ciąg dalszy wspomnień dotyczących ojca; 001 ok. 12 min

Matka Krystyny Ogiejczyk, z pochodzenia Białorusinka; 001 ok. 14:30 min

Imiona rodziców i panieńskie nazwisko matki Krystyny Ogiejczyk; 001 ok. 15:30 min

Dziecięce i młodzieńcze zabawy Krystyny Ogiejczyk (lata 30. i 40.); 001 ok. 17 min

Praca w rodzinnym gospodarstwie, chodzenie do słonimskiego kościoła (lata 30.); 001 ok. 18 min

Poznanie przyszłego męża przy kopaniu kartofli, chodzenie na słonimskie zabawy taneczne; 001 ok. 19 min

Eipzod podczas jednej z zabaw tanecznych w Słonimiu, interwencja przyszłego męża Krystyny Ogiejczyk (lata 40.); 001 ok. 20:30 min

Szczęśliwe uniknięcie pobicia po zabawie tanecznej w Słonimiu (lata 40.); 001 ok. 25 min

Zacieśnianie się relacji między Krystyną Ogiejczyk a jej przyszłym mężem (lata 40.); 001 ok. 26:30 min

Wspomnienia dotyczące teściów Krystyny Ogiejczyk; 001 ok. 28 min

Zróżnicowanie geograficzne i etniczne II RP; liczna grupa Żydów mieszkająca w przedwojennym Słonimiu i okolicach; 001 ok. 30 min

Bracia męża Krystyny Ogiejczyk rozstrzelani przez hitlerówców za pomoc partyzantom; 001 ok. 31 min

Teściowa Krystyny Ogiejczyk, Polka z pochodzenia, na starość wróciła do Polski; odwiedziny krewnych w Polsce; 001 ok. 33 min

Polska szkoła powszechna w Słonimiu w latach 30.; harcerstwo, piesze wycieczki po okolicy; 001 ok. 36 min

Dzień nauki w szkole powszechnej rozpoczynający się modlitwą w języku polskim (Słonim, lata 30.); język polski do dziś językiem religii katolickiej; 001 ok. 39 min

Aktualna sytuacja sióstr zakonnych w Słonimiu; 001 ok. 41 min

Wybuch II wojny światowej (Słonim, wrzesień 1939); 002 od początku ścieżki

Porównanie działań okupanta sowieckiego i niemieckiego w Słonimiu – aresztowania, egzekucje, eksterminacja Żydów; 002 ok. 01:30 min

Stosunki rodziny Parolów ze słonimskimi Żydami, przywołanie obrazu przedwojennego Słonimia; 002 ok. 3 min

Tęsknota za dawnym Słonimiem i jego mieszkańcami; upadek obyczajów wśród współczesnej młodzieży w Słonimiu; 002 ok. 6 min

Większy strach przez Niemcami niż przed Rosjanami podczas II wojny światowej; historia Żydówki i ukrywającej ją sąsiadki zastrzelonych przez Niemców; 002 ok. 8 min

Nakarmienie i umycie Żydówki uratowanej ze zbiorowej egzekucji w Słonimiu (okupacja niemiecka); 002 ok. 10:30 min

Brutalne postępowanie Niemców z lokalną ludnością podczas wycofywania się na zachód w ucieczce przed Armią Czerwoną; egzekucja mężczyzn przerwana przez słonimskiego księdza; 002 ok. 13 min

Egzekucja sowieckiego partyzanta na słonimskim rynku (okupacja niemiecka); 002 ok. 14:30 min

Szczęśliwe uniknięcie przez Krystynę Ogiejczyk wywózki na roboty przymusowe do Niemiec; praca na rzecz Niemców w Słonimiu – produkcja drewniaków; 002 ok. 16:30 min

Obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w Słonimiu przed wojną i podczas okupacji niemieckiej; 002 ok. 19 min

Edukacja i życie zawodowe Krystyny Ogiejczyk – praca w fabryce papierniczej aż do emerytury; 002 ok. 21 min i 003 od początku ścieżki

Ślub Krystyny i Edwarda Ogiejczyków w Baranowiczach w 1948 roku (w Słonimiu nie było wtedy księdza); życie rodzinne, relacje z mężem, kolejne dzieci; 003 ok. 00:30 min

Dorosłe życie dzieci Krystyny Ogiejczyk – ich edukacja, praca, narodziny wnuków; udział w wychowaniu wnuków i prawnuków; 003 ok. 3:30 min

Opowiadanie o wnuczce Krystyny Ogiejczyk, Katarzynie; 003 ok. 5:30 min

Śmierć Stalina i reakcje społeczne na to wydarzenie (1953); 003 ok. 8:30 min

Rodzina Krystyny Ogiejczyk mieszkająca w Polsce, utrzymywanie z nią kontaktów; 003 ok. 9:30 min

Powody, dla których Krystyna Ogiejczyk nie wyjechała po wojnie do Polski; 003 ok. 11 min

Poczucie polskości Krystyny Ogiejczyk; rozpad Związku Polaków w Słonimiu, kościół obecną ostoją polskości; 003 ok. 12:30 min

Zakończenie relacji; 003 ok. 14 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl