Portret Czesława Parnicka
Urodziła się w 1927 roku w Słonimiu (II RP) jako jedno z trojga dzieci Marii z d. Kozłowskiej i Aleksandra Krawczenków. Matka Czesławy Parnickiej pochodziła z oddalonego o 18 km od Słonimia Miłowania, ojciec urodził się i całe życie spędził w Słonimiu. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, mieli też sad, który dzierżawili miejscowym Żydom. Matka Czesławy Parnickiej zmarła, gdy ta była jeszcze dzieckiem. Jeszcze przed II wojną światową Czesława Parnicka ukończyła sześć klas w polskiej szkole powszechnej w Słonimiu. Po wejściu Sowietów do miasta ukończyła jeszcze jedną klasę w szkole rosyjskiej. Okupację sowiecką i niemiecką Czesława Parnicka spędziła w Słonimiu. Pracowała w tym czasie przymusowo na rzecz Niemców. Po 1944 roku próbowała wyjechać do Polski, gdzie mieszkali jej krewni, nie udało się to jednak ze względu na ojca, który postanowił zostać w Słonimiu. Na początku lat 50. Czesława Parnicka wyszła za mąż za Henryka Parnickiego, urodziła dwóch synów. Cały okres powojenny aż do emerytury w latach 80. Czesława Parnicka przepracowała w kombinacie wytwarzającym kołdry puchowe; równolegle prowadziła dom i gospodarstwo rolne.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1918
data nagrania: 24.08.2010
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słonim
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Parnicka Czesława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Pochodzenie rodziny ze strony matki Czesławy Parnickiej (miejscowość Miłowanie k. Słonimia); 001 od początku ścieżki

Ukończenie przez Czesławę Parnicką 6 klas w polskiej szkole powszechnej i jednej klasy w szkole sowieckiej; 001 ok. 2 min

Konflikt Czesławy Parnickiej z macochą po śmierci matki i zamieszkanie u sąsiadki; wyjście za mąż za Henryka Parnickiego (Słonim, początek lat 50.); 001 ok. 3 min

Opowieść o synach Czesławy Parnickiej, Bolesławie i Wiktorze; śmierć męża przed czterema laty; 001 ok. 4 min

Imiona i pochodzenie rodziców Czesławy Parnickiej; 001 ok. 5 min

Gospodarstwo rolne prowadzone przez rodziców Czesławy Parnickiej; 001 ok. 6:30 min

Temat I wojny światowej słabo pojawiający się w rozmowach rodziców Czesławy Parnickiej; 001 ok. 8 min

Dokładny opis gospodarstwa prowadzonego głównie przez ojca Czesławy Parnickickiej – uprawa ziemi, hodowla zwierząt (Słonim, lata 30.); 001 ok. 9 min

Nauka w polskiej szkole powszechnej w Słonimiu (lata 30.); 001 ok. 11:30 min

Nauczyciele w polskiej szkole powszechnej w Słonimiu (lata 30.); 001 ok. 14:30 min

Przedwojenni Żydzi w Słonimiu (lata 30.); 001 ok. 15:30 min

Dzierżawienie sadu Żydom przez ojca Czesławy Parnickiej, dobre stosunki rodziny Krawczenków z Żydami (Słonim, lata 30.); 001 ok. 17:30 min

Dziecięce zabawy Czesławy Parnickiej, m.in. gra w klasy; 001 ok. 20:30 min

Brat Czesławy Parnickiej w niewoli niemieckiej (lata 40.); dziadkowie Czesławy Parnickiej mieszkający po wojnie w Szczecinie; 001 ok. 22 min

Modlitwa do Bożej Opatrzności zapamiętana z dzieciństwa; 001 ok. 24 min

Czytanie polskich książek i chodzenie na polskie Msze Św.; wyrecytowanie ballady „Powrót Taty”, zapamiętanej z polskiej szkoły powszechnej; 001 ok. 27 min

Ukończenie jednej klasy w szkole sowieckiej po 1939 roku; wybuch wojny w Słonimiu w 1939 roku; 001 ok. 31:30 min

Okupacja niemiecka Słonimia – czteromiesięczna praca przymusowa Czesławy Parnickiej na rzecz Niemców, pomoc ze strony niemieckiego lekarza; 001 ok. 34 min

Eksterminacja Żydów w Słonimiu – opis getta i egzekucji; 002 od początku ścieżki

Większa obawa i lęk przed okupantem sowieckiem niż przed hitlerowskim; 002 ok. 2 min

Drugie wejście sowietów do Miłowania k. Słonimia; relacje z żoną sowieckiego oficera, zakwaterowanego w domu babci Czesławy Parnickiej (1944); 002 ok. 3 min

Korzyści płynące z samowystarczalności gospodarstwa Krawczenków podczas II wojny światowej; 002 ok. 6:30 min

Tworzenie kołchozów w okolicach Słonimia (po 1944); 002 ok. 8 min

Śmierć Stalina i relacje społeczne na to wydarzenie (1953); podsumowanie edukacji i drogi zawodowej Czesławy Parnickiej (praca w zakładzie szyjącym kołdry puchowe); 002 ok. 9 min i 003 od początku ścieżki

Nauka szycia na maszynie u cioci; 003 ok. 1 min

Odejście na emeryturę po dwudziestu latach pracy w kombinacie; 003 ok. 2:30 min

Trudne życie z macochą po śmierci matki; poznanie swojego przyszłego męża; 003 ok. 3:30 min

Odejście z rodzinnego domu i zamieszkanie u pani Józefy (dawnej nauczycielki matki); wyjście za mąż za Henryka Parnickiego (Słonim, ok. 1950); 003 ok. 5:30 min

Spalenie domu rodzinnego Henryka Parnickiego przez okupantów niemieckich (Słonim, lata 40.); 003 ok. 7 min

Praca Henryka Parniskiego w zawodzie elektryka na kolei (od lat 40.); 003 ok. 8:30 min

Losy wujka Franka Kozłowskiego – jego służba w Wojsku Polskim podczas II wojny światowej; 003 ok. 10 min

Brat Czesławy Parnickiej, Wiktor, zabrany do Oświęcimia jako kilkunastoletni chłopiec; 003 ok. 11:30 min

Partyzanci w okolicach Słonimia, egzekucja dokonana na nich przez Niemców (1941-43); 003 ok. 13:30 min

Nikt z rodziny Czesławy Parnickiej, poza wujem Frankiem, nie walczył podczas II wojny światowej; 003 ok. 17 min

„Wygasłe” życie religijne w Słonimiu po 1944 roku; odrodzenie Kościoła po 1990 roku; 003 ok. 18 min

Katolickie wychowanie, jakie Czesława Parnicka próbowała przekazać dzieciom i wnukom; 003 ok. 19 min

Cztery wizyty Czesławy Parnickiej w Polsce, m.in. podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1992); 003 ok. 20 min

Powody, dla których Czesława Parnicka nie wyjechała do Polski po II wojnie światowej; 003 ok. 22:30 min

Kontakt z językiem i kulturą polską za pośrednictwem Kościoła katolickiego w Słonimiu; 003 ok. 24:30 min

Niewyrobienie Karty Polaka – Czesława Parnicka nie widzi w tym sensu; 003 ok. 26 min

Wspomnienia dotyczące matematycznych zdolności ojca Czesławy Parnickiej – pomoc ojca w odrabianiu lekcji (lata 30.); 003 ok. 27 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl