Portret Stanisława Riparyk
Urodziła się 8 czerwca 1936 we wsi Łaszkiwka w Rumunii. Jej rodzicami byli Michalina z domu Wójtowicz oraz Eugeniusz Riparyk. Pierwszą klasę ukończyła jeszcze w szkole rumuńskiej, następnie po wojnie siedem klas w Łaszkiwce. Uczyła się na księgową w technikum w Czerniowcach. Po ukończeniu nauki w latach 1954–1958 mieszkała w Mikulińcach, gdzie skierowano ją do pracy w banku. W 1958 roku przeprowadziła się do Brzeżan. Do emerytury pracowała w banku w Brzeżanach.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1893
data nagrania: 19.07.2010
długość nagrania: 02:17:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Brzeżany (Bereżany)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Riparyk Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Miejsce urodzenia, polska rodzina z dziada pradziada; wykształcenie; małżeństwo z Ukraińcem; życie w Brzeżanach; córki; 001, ok. 1 min

Porównanie Galicji i Rumunii; uczęszczanie do szkoły rumuńskiej i ukraińskiej; 001, ok. 5 min

Rodzinny „nakaz” nie mieszania się z Rumunami, ponieważ Rumuni podlegali patriarchatowi moskiewskiemu; 001, ok. 7 min

Potajemne chrzty dzieci po wojnie; odzyskanie kościoła w Brzeżanach i jego odbudowa; obawa Polaków mieszkających w Brzeżanach przed przyznawaniem się do polskiej tożsamości; 001, ok. 9 min

Rodzice, dziadkowie; 001, ok. 15 min

Sąsiedzi Ukraińcy w wiosce; 001, ok. 17 min

Gospodarstwo rodzinne; dodatkowe fachy rodziców: mama krawcową, tata szewcem; 001, ok. 19 min

Życie codzienne przed wojną (targ w Czerniowcach, jedzenie na co dzień i od święta, religijność); 001, ok. 27 min

Język polski w domu; 001, ok. 36 min

Wyjazdy osób z rodziny do Polski po wojnie; 001, ok. 40 min

Stosunki z Ukraińcami w wiosce przed wojną, zabawy z dziećmi; 002, ok. 1 min

Kościół w Kicmaniu; współczesne problemy kościoła w Brzeżanach; 002, ok. 3 min

Matka zabroniła siostrze wyjść za mąż za prawosławnego; 002, ok. 6 min

Czerniowce, Żydzi; 002, ok. 10 min

Wojna (wejście Sowietów; zakwaterowanie Rosjan w jej domu rodzinnym, służba brata w polskim wojsku); 002, ok. 11 min

Rumuńska szkoła we wsi; 002, ok. 16 min

Ukraińcy, Polacy, Żydzi; 002, ok. 20 min

Tworzenie kołchozu we wsi po wojnie; ciężkie życie po wojnie; 002, ok. 27 min

Kontynuowanie edukacji po wojnie w Laszkiwce i Czerniowcach; praca w banku; 002, ok. 32 min

Powody pozostania na Ukrainie po wojnie,; wyjazd rodziny wujka do Polski; 003, ok. 1 min

Kołchoz we wsi; 003, ok. 3 min

Komsomolcy, pionierzy; 003, ok. 6 min

Kościół po wojnie; modlitwy w domu w ukryciu; 003, ok. 10 min

Szkoła po wojnie; prace społeczne; 003, ok. 14 min

Małżeństwo z Ukraińcem; 003, ok. 19 min

Mieszkanie w Czerniowcach podczas nauki w szkole; praca w Mikulińcach z nakazu pracy, opieka nad kołchozami; 003, ok. 20 min

Opowieści o mordach na Polakach, które usłyszała po przyjeździe na Podole; wpisanie do paszportu narodowości ukraińskiej; 003, ok. 31 min

Dobre stosunki z Ukraińcami po wojnie; obawy Polaków ujawniania tożsamości; założenie polskiego stowarzyszenia i polskiej szkoły w Brzeżanach; 003, ok. 34 min

Małżeństwo; 003, ok. 40 min

Córki; święta rzymskokatolickie i grekokatolickie w domu; język ukraiński w domu, rozmowy po polsku z Polakami z Brzeżan; 003, ok. 45 min

Wyjazdy do Polski; opieka nad starszą osobą w Warszawie na emeryturze; 003, ok. 48 min

Urlopy w Polsce; wakacje w Jugosławii; 003, ok. 53 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl