Portret Maria Petrusewicz
Urodziła się 8 września 1931 w Bielawińcach obok Starych Petlikowców w powiecie buczackim, w rodzinie polsko-ukraińskiej. Jej matka była Polką, ojciec zaś Ukraińcem. Oboje prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. Maria Petrusewicz ukończyła dwie klasy szkoły polskiej. Ze względu na narodowość ojca jej rodzina po wojnie nie wyjechała do Polski. Od 1950 roku Maria Petrusewicz pracowała w miejscowym kołchozie, głównie przy dojeniu krów. W 1952 roku wyszła za mąż za Ukraińca. Urodziła trójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1887
data nagrania: 23.07.2010
długość nagrania: 00:36:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Bielawińce (Bilawynci)
autor nagrania: Komperda Joanna
Petrusewicz Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (życie polsko-ukraińskiej rodziny, edukacja przed wojną i w czasie okupacji niemieckiej, katechizacja, język polski, przesiedlenia); 001 ok. 1 min

Życie przed wojną (stosunki polsko-ukraińskie, tradycje polskie, posterunek Wojska Polskiego, śmierć matki w 1940 roku, wspomnienie o Piłsudskim, dom ludowy w Starych Petlikowcach, rodziny mieszane, język polski w domu); 001 ok. 4 min

II wojna światowa (okupacja niemiecka, represje niemieckie w stosunku do Polaków i Żydów, pozytywna ocena okupacji sowieckiej, działania UPA – zamordowanie księdza); 001 ok. 12 min

Okres powojenny (przesiedlenia, utworzenie kołchozu w 1950 roku, ślub w 1952, warunki pracy w kołchozie, zakup traktorów w 1956 roku); 001 ok. 20 min

Życie religijne po 1945 (wykorzystanie kościoła na sklep i magazyn, pielgrzymowanie do Borszczowa na święto Królowej Polski); 001 ok. 26 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl