Urodziła się w Lipnikach jako jedna z trzynaściorga rodzeństwa. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Ukończyła 10 klas. Wojnę spędziła w Lipnikach. Po wojnie przez siedem lat pracowała w kołchozie. W listopadzie 1946 roku wyszła za mąż za Ukraińca. W 1953 roku rozpoczęła pracę jako krawcowa. Przeszła na emeryturę w latach 90. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1859
data nagrania: 03.07.2010
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Lipniki
autor nagrania: Osiecki Jakub
Rosłowska Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro; 001 00:01-00:17 min

Dzieciństwo, dom, rodzina; 001 00:18-16:28 min

Szkoła; 001 16:29-22:10 min

Wrzesień 1939; 001 22:11-24:34 min

Wojna sowiecko-niemiecka; 001 24:35-26:50 min

Stan wojenny w Polsce; 001 26:51-28:54 min

Powstańcy AK; 001 28:55-32:10 min

Stosunki polsko-ukraińskie; 001 32:11-33:38 min

Wiadomość o końcu wojny; 001 33:39-35:51 min

Życie po wojnie; 002 00:01-6:25 min

Tworzenie kołchozów; 002 6:26-10:10 min

Banderowcy; 002 10:11-11:13 min

Aresztowanie księży; 002 11:14-15:12 min

Aresztowanie księży; 003 00:01-6:15 min

Tworzenie kolchozów; 003 6:16-7:27 min

Banderowcy; 003 7:28-13:38 min

Powrót brata z wojny; 003 13:39-16:14 min

Prześladowania księży; 003 16:15-17:42 min

Życie rodzinne; 003 17:43-19:37 min

Polskie pieśni, modlitwy; 004 00:01-3:11 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl