Portret Zbigniew Gaweł
Urodził się 4 grudnia 1927 w Rudnicy. Miał dwie siostry. Ojciec Michał był kolejarzem, matka zajmowała się domem i była krawcową. Rodzina prowadziła także niewielkie gospodarstwo rolne. Kiedy wybuchła wojna ojca zabił odłamek bomby, która uderzyła dom. Wkrótce potem matka Zbigniewa Gawła postradała zmysły i zmarła. Dziećmi zajęła się babcia. Całą wojnę spędzili w Rudnicy. Po wojnie Zbigniew Gaweł ukończył 8 klas. Kontynuował naukę w trzyletnim technikum filmowym we Lwowie. W 1958 roku ożenił się z Ireną, z którą miał dwóch synów. Przez całe życie pracował jako zastępca naczelnika wydziału kultury. Przeszedł na emeryturę w 1997 roku. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1848
data nagrania: 04.07.2010
długość nagrania: 00:52:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Mościska (Mostiśka)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Gaweł Zbigniew
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro; 001 00:01: 00:16 min

Dzieciństwo, dom, rodzina; 001 00:17-1:50 min

Struktura narodowościowa w Rudnikach; 001 1:51-2:44 min

Wrzesień 1939; 001 2:45-4:13 min

Pierwsza okupacja sowiecka; 001 4:14-5:44 min

Druga okupacja niemiecka; 001 5:45-7:15 min

Żydzi i Holokaust; 001 7:16-8:16 min

Stosunki polsko–ukraińskie; 001 8:17-10:49 min

Oddziały armii polskiej; 001 10:25-10:49 min

Zrzuty; 001 10:50-11:10 min

Stosunki polsko-ukraińskie; 001 11:11-12:50 min

Roboty przymusowe; 001 12:51-13:39 min

Szkoła; 001 13:40-14:29 min

I Komunia Św.; 001 14:30-14:58 min

Opowieść o Ojcu Michale Gawle; 001 14:59-15:28 min

Pogranicznicy; 001 15:29-15:50 min

Życie religijne mieszkańców Rudnik; 001 15:51-18:20 min

Bombardowanie Mościsk; 001 18:21-18:45 min

Folwarki; 001 18:46-19:11 min

Życie religijne po wojnie; 001 19:12-19:45 min

Pierwsze sygnały nadejścia komunizmu; 001 19:46-21:39 min

Szkoła; 001 21:40-23:04 min

Stosunki polsko - ukraińskie; 001 23:05-24:40 min

Szkoła; 001 13:40-14:29 min

I komunia święta.; 001 14:30-14:58 min

Opowieść o Ojcu Michale Gawle; 001 14:59-15:28 min

Pogranicznicy; 001 15:29-15:50 min

Życie codzienne po wojnie; 001 24:41-37:48 min

Czasy stalinowskie; 001 37:49-39:48 min

Życie codzienne po wojnie; 001 39:49-40:20 min

Kinematografia powojenna; 001 40:21-45:49 min

Żydzi; 001 45:50-46:15 min

Film po wojnie; 001 46:16- 51:42 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl