Urodziła się w 1923 w Iwieńcu, w woj. nowogródzkim (II RP). Przed wojną uczęszczała do polskiej szkoły podstawowej. Jej edukację przerwał wybuch II wojny światowej we wrześniu 1939 roku. W czasie wojnyj mieszkała w Iwieńcu. Była świadkiem tzw. powstania iwienickiego. Po 1945 roku znalazła zatrudnienie w pobliskiej fabryce, gdzie zajmowała się haftowaniem serwetek i obrusów. W latach 80., wraz z innymi działaczami polonijnymi, zaangażowała się w tworzenie wspólnoty polskiej na ziemi iwienieckiej. W latach 90. była współzałożycielką Związku Polaków na Białorusi.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1759
data nagrania: 19.06.2009
długość nagrania: 00:42:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Achrem Jadwiga
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Achrem_Jadwiga_AHM_PnW_1759_01
Wspomnienia z okresu II wojny światowej (tzw. „powstanie w Iwieńcu”, czyli walki Armii Krajowej z garnizonem niemieckim);

[00:05:00]
Znaczenie księdza w polskiej społeczności w Iwańcu; założenie Wspólnoty polskiej na ziemi iwienieckiej, w której pani Achrem była sekretarzem;

[00:10:00]
Wybuch II wojny światowej, pierwsze wrażenia na widok obcych wojsk; silne przeżycia związane z utraconą młodością; przedstawienie rodziny;

[00:15:00]
Edukacja w polskiej szkole przed wybuchem wojny;

[00:20:06]
Stosunki polsko-żydowskie w przedwojennym Iwieńcu;

[00:25:00]
Wspomnienia dotyczące wybuchu wojny we wrześniu 1939;

[00:30:00]
Dalsze losy rodzinie pani Achrem po wojnie; zatrudnienie w fabryce haftu, opis pracy hafciarskiej;

[00:35:04]
Życie w Białoruskiej SRR (zmuszanie do ciężkiej pracy);

[00:40:00]
O kontaktach z Polakami, motywy pozostania na Białorusi.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl