Portret Hanna Zekkel
Urodziła się w 1932 roku w Kownie w rodzinie żydowskiej, dokąd jej rodzice przenieśli się z Wilna przed wojną. Jej ojciec zmarł w 1934 roku, a matka ponownie wyszła za mąż. Po wybuchu wojny i zajęciu miasta przez Armię Czerwoną rodzina pozostała w Wilnie. W  czerwcu 1941 po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej roku Hanna Zekkel wraz z rodziną ewakuowała się do Taszkentu (obecnie Uzbekistan). Hanna Zekkel wyszła za mąż za Rosjanina – profesora politechniki. Od roku 1961 mieszkała w Petersburgu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1739
data nagrania: 27.11.2009
długość nagrania: 00:50:00
kraj: Rosja
miejscowość: Petersburg (Sankt-Pietierburg)
autor nagrania: Hejnowicz Stefan
Zekkel Hanna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1739_Zekkel_Hanna
Historia rodziny i powody przyjazdu do Petersburga w latach 60.; żydowskie korzenie i poszukiwanie informacji o ojcu; wyjazdy do Wilna i Kowna – poszukiwania rodzinne;

[00:05:00, 01]
Wkroczenie Armii Czerwonej do Kowna; wspomnienie matki – spotkanie z jasnowidzem Wolfem Messingiem;

[00:10:00, 01]
Spotkanie z Wolfem Messingiem w Taszkiencie – pokaz jasnowidztwa;

[00:15:00, 01]
Pochodzenie matki i ojca z Wilna; poszukiwanie krewnych w Wilnie (po wojnie); ewakuacja z Wilna w czasie wojny; losy rodzeństwa matki w czasie wojny;

[00:20:00, 01]
Rozmowy w domu w j. polskim i w jidysz; wspomnienia związane z wybuchem wojny; ewakuacja w 1941 roku;

[00:25:00, 01]
Życie religijne w rodzinie; śmierć matki i pozostanie w Taszkiencie;

[00:30:00, 01]
Piosenka; możliwość wyjazdu do Izraela i decyzja o pozostaniu w ZSRR;

[00:35:00, 01]
Pobyt w Izraelu; stosunek do mniejszości narodowych i kontakty z Uzbekami i Rosjanami (włączenie się męża do rozmowy); refleksja na temat sytuacji Żydów w Polsce po wojnie;

[00:40:00, 01]
Polscy Żydzi w Rosji;

[00:45:00, 01]
Postać Wolfa Messinga; polskie korzenie Messinga.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl