Urodziła się w ZSRR w rodzinie o polskich korzeniach – jej pradziadek był uczestnikiem powstania listopadowego. Ludmiła Paszkowa aktywnie działała wśród Polonii.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1735
data nagrania: 11.12.2009
długość nagrania: 00:33:00
kraj: Rosja
miejscowość: Kotłas
autor nagrania: Hejnowicz Stefan
Paszkowa Ludmiła
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1735_Paszkowa_Ludmiła_01
Informacja o pradziadków – uczestniku powstania listopadowego; losy rodziny zesłanej do Rosji (XIX wiek); losy dziadka;

[00:05:00, 01]
Opowieść o losach rodzinnych; lata 20. w Rosji;

[00:10:00, 01]
Śmierć dziadka w 1942 roku; wspomnienie rodzinnej biblioteczki;

[00:15:00, 01]
Wspomnienie matki; praca matki w zawodzie nauczycielki; działalności wśród Polonii w Rosji;

[00:20:00, 01]
Życie zawodowe – projektowanie ogrodów; historia przyjaciółki i jej polskich korzeni;

[00:25:00, 01]
Wspomnienie śmierci dziadka; czytanie polskich książek i prasy;

[00:30:00, 01]
Lekcje języka polskiego.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl