Portret Michaił Goberman
Urodził się w 1928 roku w Nowogródku. Ukończył 4 klasy szkoły podstawowej. Po wybuchu wojny w czasie okupacji niemieckiej wraz z całą rodziną trafił do getta. Jego matkę, siostrę i brata rozstrzelano. W 1943 roku wraz z ojcem uciekł z Nowogródka i dołączył do oddziału partyzanckiego braci Bielskich. W oddziale służył do zakończenia wojny. Po wojnie Michaił Goberman ukończył technikum, odbył obowiązkową służbę wojskową i ożenił się. Podjął pracę w fabryce jako mechanik.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1731
data nagrania: 18.12.2009
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Rosja
miejscowość: Tichwin
autor nagrania: Hejnowicz Stefan
Goberman Michaił
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1731_Goberman_Michaił_01
Narodziny w Nowogródku (II RP); przedwojenny Nowogródek; Żydzi w Nowogródku;

[00:05:00, 01]
Refleksja o historii Polsku i potomkach Polaków żyjących w ZSRR; lata 30. w Polsce i wzrost nastrojów antysemickich; wybuch wojny; rozstrzelane matki, siostry i brata Michaiła Gobermana;

[00:10:00, 01]
Praca z ojcem w warsztacie stolarskim; ucieczka z nowogródzkiego getta; ucieczka do pobliskiej wsi i schronienie u Stefana Bilewicza; wędrówka po okolicznych wsiach i schronienie u Kosti Kozłowskiego;

[00:15:00, 01]
Przystąpienie do oddziału partyzanckiego; działania sabotażowe; wyciąganie broni z rzek (wyrzucana przez oddziały Armii Czerwonej);

[00:20:00, 01]
Ukrywanie się oddziału w okolicach wsi Naliboki; spotkanie z Armią Czerwoną i koniec działalności partyzanckiej; koniec wojny i spotkanie z ojcem;

[00:25:00, 01]
Żydowski oddział partyzancki; opowieść o braciach Bielskich – dowódcach oddziału;

[00:30:00, 01]
Funkcjonowanie oddziału i pomoc dla ludności cywilnej; ocena działalności braci Bielskich i ich oddziału;

[00:35:00, 01]
Polemiki na temat działalności braci Bielskich; polemika na temat zbrodni w Nalibokach; służba w kuchni po przyłączeniu się do partyzantów;

[00:40:00, 01]
Kontakty z polskimi partyzantami; ocena działalności braci Bielskich;

[00:45:00, 01]
Wspomnienie najmłodszego z braci Bielskich – Arona; kontakty z NKWD i samodzielna działalność partyzantów;

[00:50:01, 01]
Ocena dowódcy oddziału – Tewje Bielskiego;

[00:00:00] AHM_PnW_1731_Goberman_Michaił_02
Decyzja o pozostaniu w ZSRR po zakończeniu wojny; praca na Syberii i odbycie służby wojskowej; ukończenie technikum i podjęcie pracy jako mechanik w fabryce;

[00:05:00, 02]
Ukończenie 4 klas szkoły podstawowej przed wojną; refleksja na temat religii żydowskiej; przytoczenie artykułu Marka Łuckiego na temat znanych Żydów;

[00:10:00, 02]
Ocena polskich polityków; refleksja na temat możliwości wyjazdy po wojnie i decyzji o pozostaniu w ZSRR;

[00:15:00, 02]
Gromadzenie wycinków prasowych na temat wojny; refleksja na temat oddziału Bielskich i obrona przed posądzeniami o zbrodnie wojenne.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl