Urodziła się w 1916 roku w Kulwiach w Republice Litewskiej. Jej rodzice (Antoni i Felicja) pochodzili ze zubożałej polskiej szlachty, całe życie pracowali w gospodarstwie rolnym. Eugenia Adamkiewicz miała dwóch braci  (Władysława i Wincentego), którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Ukończyła cztery oddziały szkoły litewskiej w Kulwiach, a następnie sześć oddziałów szkoły w Datnowie i kurs rolniczy. Od 1930 roku mieszkała w Urniażach. Przed wojną wyszła za mąż.
Zmarła w 2015 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1677
data nagrania: 20.08.2007
długość nagrania: 01:15:00
kraj: Litwa
miejscowość: Urniaże (Urnėžiai)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Adamkiewicz Eugenia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1677 Adamkiewicz Eugenia Franciszka
Zajęcia rodziców - niewielkie gospodarstwo rolne; śmierć braci w czasie II wojny światowej;

[00:05:00]
Życie codzienne w Urniażach; przyczyny pozostania na Litwie (lata 20. oraz okres powojenny);

[00:00:00] AHM_PnW_1677_Eugenia _Franciszka_Adamkiewicz_02
Wyjście za mąż (lata 30;); nauka w litewskiej szkole;

[00:05:00, 02]
Nauka w szkole; nauka języka polskiego i Polskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Pochodnia”;

[00:10:00, 02]
Nauka języka polskiego; msze w języku polskim; poznanie przyszłego męża; wiersze pisane przez Eugenię Adamkiewicz;

[00:15:00, 02]
Wybuch wojny; wyjazd z Urniaży; kwaterowanie Niemców w Urniażach; wspomnienia związane z nauką w szkole;

[00:20:00, 02]
Okres wojenny: opuszczenie gospodarstwa; zniszczenie domu rodziców (przesuwanie się frontu) - wieś Kulwa;

[00:25:00, 02]
Praca męża na kolej; tworzenie kołchozów po wojnie; praca Eugenii Adamkiewicz we własnym gospodarstwie;

[00:00:00] AHM_PnW_1677_Eugenia _Franciszka_Adamkiewicz_03
Życie codzienne przed wojną;

[00:05:00, 03]
Sklepy w Datnowie;

[00:10:00, 03]
Losy okolicznych Żydów w czasie wojny;

[00:15:00 03]
Klub sportowy; wyjazd do Kiejdan i aresztowanie (lata 30.);

[00:20:00, 03]
Dbanie o polską tożsamość; rozmowy w j. polskim w domu; recytacja wiersza.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl