Urodziła się 1926 roku w Kownie w rodzinie robotników, córka Stanisława i Weroniki. Uczęszczała do szkoły litewskiej z polskimi oddziałami (ukończyła 4 klasy podstawowe). Okres wojny spędziła wraz z rodziną w Kownie. Po likwidacji getta żydowskiego w Kownie w lipcu 1944 roku zamieszkała w przydzielonym jej mieszkaniu po rodzinie żydowskiej. Po zakończeniu II wojny światowej Genowefa Głębocka pozostała na Litewskiej SRR (ZSRR). Zamieszkała w Kownie. W 1948 roku wyszła za mąż za miejscowego Litwina. Ma dwie córki. Genowefa Głębocka całe życie pracowała w gospodarstwie domowym. Nigdy nie była w Polsce. Na początku lat 90. zaczęła angażować się w działalność organizacji Związek Polaków na Litwie w oddziale w Kownie.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1673
data nagrania: 26.06.2007
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kowno (Kaunas)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Głębocka Genowefa
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1673_Głębocka_Genowefa_01
Wczesne dzieciństwo; charakterystyka członków rodziny (szczególnie historia ojca mającego trudności w znalezieniu pracy w związku z nieznajomością j. litewskiego);

[00:05:00, 01]
Nauka j. litewskiego w szkole litewskiej, z oddziałami polskimi; życie osobiste; rodzina (mąż Litwin, córki);

[00:10:00, 01]
Opis rodziny i wzajemne relacje; rola j. polskiego w rodzinie; osobiste problemy językowe; trudne relacje z Litwinami;

[00:15:00, 01]
Historia babci i matki; rola religii w rodzinie;

[00:20:00, 01]
Charakterystyka matki i ojca; zwyczaj chodzenia do kościoła; rodzeństwo; dom w Kownie; msze w j. polskim w kościele pw. Świętej Trójcy w Kownie;

[00:25:00, 01]
Historia wynajmowanego mieszkania i nowego przydzielonego mieszkania po lokatorach żydowskich; lokalizacja getto; represje wobec Żydów (relacja z wywózek);

[00:00:00] AHM_PnW_1673_Głębocka_Genowefa_02
Okupacja niemiecka (kino, represje wobec Żydów); okupacja sowiecka (represje, przydział żywności na kartki); sytuacja rodzinna w czasie wojny i po wojnie (brak możliwości wyjazdu do Polski);

[00:05:00, 02]
Problemy wyjazdu do Polski; tęsknota za językiem i kulturą polską (uczęszczani na msze w j. polskim); życie rodzinne po wojnie;

[00:10:00, 02]
Życie osobiste, historia poznania męża; uczęszczanie w Związku Polaków na Litwie (Kowno);

[00:15:00, 02]
Życie religijne w rodzinie (m.in. głęboko pobożna matka);

[00:20:00, 02]
Lata dziecinne w Kownie (język komunikacji, mniejszość polska, szkolnictwo, relacje z rówieśnikami).

[00:25:00]
Wspomnienia z dzieciństwa – opowieść o wyjazdach na kolonie, letniska, relacja z wycieczki promem; okres okupacji; temat przydzielenia mieszkania po likwidacji getta w Kownie;

[00:30:00, 02]
Refleksja nt. wojny (słuchanie radia), jej zakończenia i sytuacji powojennej po włączeniu w jurysdykcję sowiecką; sytuacja kościoła pod władzą sowiecką;

[00:35:00, 02]
Problem zdewastowanych kościołów; współczesne ceremonie religijne; stosunek do książek.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl