Urodził się 5 sierpnia 1924 we wsi Okolica na Wileńszczyźnie (II Rzeczpospolita Polska) jako jedno trójki dzieci Ignacego i Stefanii Gawłów. Rodzice mieli niewielkie 7-hektarowe gospodarstwo rolne. Do szkoły podstawowej uczęszczał do sąsiedniej wsi Zamorze. Dalszą edukację przerwał wybuch II wojny światowej. Wznowił naukę po wojnie w szkole wieczorowej. Podczas okupacji niemieckiej spalona została jego wieś rodzinna wraz z domem. Rodzina mieszkała w ziemiance kilka kilometrów dalej. Do rodzinnej wsi wrócili w 1944 roku, po przetoczeniu się frontu. Wówczas Antoni Gasiul został wcielony do 1. Armii ludowego Wojska Polskiego. Ze swoim oddziałem przeszedł szlak bojowy od Szczecina, po Berlin i Poczdam. Po zakończeniu II wojny światowej, Antoni Gasiul zdecydował się na powrót do rodzinnej wsi, znajdującej się w nowych granicach państwa – w Białoruskiej SRR. Kontynuował naukę w białoruskiej szkole wieczorowej. Ożenił się w 1950 roku. Pracował jako traktorzysta, następnie jako brygadzista brygady traktorów w Brasławiu. Na emeryturę przeszedł w latach 80.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1671
data nagrania: 28.05.2007
długość nagrania: 00:45:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Gasiul Antoni
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1671_Gasiul_Antoni
Wspomnienia z okresu szkoły (srodzy nauczyciele); przedstawienie siebie i swojej rodziny;

[00:05:00]
Losy wojenne najstarszego brata Antoniego Gawła; praca przy gospodarstwie rolnym rodziców; palenie pobliskich wsi podczas okupacji niemieckiej; spalenie domu Antoniego Gasiula;

[00:10:01]
Powrót do spalonego gospodarstwa we wsi, budowa ziemianki; nastanie frontu w 1944 roku; wcielenie Antoniego Gasiula do 1. Armii Polskiej gen. Berlinga;

[00:15:00]
Powrót do Białegostoku wraz ludowym Wojskiem Polskim; szlak bojowy aż do Berlina;

[00:20:07]
Powrót do Polski, rozformowanie oddziału; pobyt w Olsztynie do 1947 roku; przyczyny powrotu do rodzinnej wsi na Białorusi; praca zawodowa jako brygadzista brygady traktorów;

[00:25:12]
Okoliczności poznania żony; wspomnienia dotyczące edukacji przed wojną i jej przerwania; wieś Okolica przed wojną;

[00:30:00]
Refleksja na temat wychowania młodzieży po wojnie (wpływy sowieckie – pijaństwo, nieuczęszczanie do kościoła);

[00:35:11]
Uczęszczanie do kościoła, zamykanie kościołów (chrzciny odprawianie w kościołach na Litwie), życie religijne przed wojną; stosunki z Żydami ze wsi Zamorze;

[00:40:09]
Przedwojenni Żydzi z Zamorza; wspomnienia z wyjazdów do Brasławia na targ.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl