Portret Tamara Antonowicz
Urodziła się 11 października 1933 w Łucku (II Rzeczpospolita). Ojciec Albin, matka Pelagia. Gdy miała trzy miesiące, rodzina przeniosła się do Równego. Ojciec był szewcem. Tamara Antonowicz miała dwóch braci i cztery siostry. Przed wojną ukończyła jedną klasę szkoły powszechnej. Wszystkie cztery siostry uzyskały po wojnie wyższe wykształcenie. Ojciec w 1944 roku został wcielony do Wojska Polskiego, przeszedł drogę do Berlina i po 1945 roku pozostał w Polsce w Świebodzicach. Próbował ściągnąć całą rodzinę do Polski, ale zdołali przyjechać tylko dwaj jego synowie, Jan i Michał (1946 rok). Tamara Antonowicz pozostała w ZSRR razem z siostrami. Ukończyła średnią szkołę w Równem (technikum) i uzyskała średnie wykształcenie rolnicze. Ukończyłak wyższe studia w Odessie (Odeski Instytut Technologiczny im. Łomonosowa), gdzie została inżynierem ekonomistą. Pracowała przez wiele lat jako ekonomista, starszy ekonomista, naczelniczka wydziału, pomocnik dyrektora w elektrowni w Równem. Była członkiem partii, pełniła w pewnym okresie funkcję sekretarza partii w swoim zakładzie. Przed przejściem na emeryturę pełniła funkcję zastępcy dyrektora elektrowni. Przepracowała w sumie 46 lat - do 1996 roku. Po wojnie wiele razy odwiedzała Polskę. Pierwszy raz po wojnie zobaczyła ojca w 1953 roku, później odwiedzała też swoich braci. Tamara Antonowicz była dwa razy zamężna (pierwszy raz w 1952 roku), po śmierci pierwszego męża drugi raz wyszła za mąż. Urodziła dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1509
data nagrania: 17.09.2009
długość nagrania: 01:21:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Równe (Riwne)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Antonowicz Tamara
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] _AHM_PnW_1509_Antonowicz_Tamara_01
Przedstawienie rozmówczyni; rodzina Tamary Antonowicz (cztery siostry, dwaj bracia); edukacja: technikum i studia; rodzina rozmówczyni; praca zawodowa; praca jako inżynierka i ekonomistka; awans na stanowisko zastępczyni dyrektora;

[00:05:00]
Przejście na emeryturę; życie religijne i chrzest w 1933 roku; imię nadane przy chrzcie (Teresa); praca podjęta przez syna Tamary Antonowicz;

[00:10:00]
Poznanie się rodziców rozmówczyni pod koniec lat 20.; losy rodziny mieszkającej w Polsce;

[00:15:00]
Służba ojca Tamary Antonowicz w polskim wojsku; droga na Berlin; pozostanie ojca w Polsce i wizyta rozmówczyni w Warszawie w 1953 roku; przyczyny pozostania matki z dziećmi w Równym; wyjazd braci do Polski i pozostanie z siostrami na Ukrainie; wykształcenie sióstr i ich losy;

[00:00:00] AHM_PnW_1509_Antonowicz_Tamara_02
Dom rodzinny w Równym (pokój i kuchnia, ośmioro domowników); kradzież dobytku z domu w 1939 roku; wyjazd braci w 1946 roku do ojca do Warszawy;

[00:05:00]
Wspomnienie braci; koleżanka rozmówczyni – Irena Chrabąszcz; dziecięce zabawy; nauka języka ukraińskiego i rosyjskiego; wspomnienie kościoła z dzieciństwa;

[00:00:00] Antonowicz_Tamara_AHM_PnW_1509_03
Praca ojca jako szewc; związki ojca z polską partyzantką; Równe w czasie wojny;

[00:05:00]
Getto dla Żydów i okupacja niemiecka; refleksja na temat Niemców; zabieranie ludności żydowskiej z domów; wyjazdy Polaków w 1946 roku; problem z dokumentami do wyjazdu (brak metryki);

[00:10:00]
Wspomnienie getta żydowskiego; żydowskie sklepy przed wojną; nauka w szkole po wojnie;

[00:15:00]
Pójście ojca do wojska po wkroczeniu Rosjan; przyczyny pozostania na Ukrainie; zamieszkanie ojca rozmówczyni w Chełmie; nauka w szkole: technikum i studia;

[00:20:00]
Studia inżynierskie w Odessie; praca w elektrowni jako inżynierka, ekonomistka; chrzest dzieci rozmówczyni; zamknięcie kościoła po wojnie;

[00:25:00]
Przekształcenie kościoła w magazyn wojskowy; przynależność do partii;

[00:00:00] AHM_PnW_1509_Antonowicz_Tamara_04
Pełnienie funkcji sekretarza partyjnego w zakładzie pracy; zebrania partyjne; dojście Gorbaczowa do władzy; refleksja na temat Rosji;

[00:05:00, 04]
Pełnienie funkcji kierowniczych w zakładzie; problemy z dyscypliną w pracy; wspomnienie sekretarzy partyjnych;

[00:10:00, 04]
Refleksja na temat sekretarzy partyjnych i władz ZSRR; sytuacja ekonomiczna na Ukrainie; uroczystości państwowe z okazji 1 maja;

[00:15:00, 04]
Życie religijne a przynależność do partii;

[00:00:00] AHM_PnW_1509_Antonowicz_Tamara_05
Refleksja o zadowoleniu z życia i miejscu religii w życiu rozmówczyni; nauka języka polskiego i powstawanie polskich towarzystw; działalność Towarzystwa Kultury Polskiej;

[00:05:00, 05]
Wyjazdy turystyczne do Polski; wizyta w Polsce w 1953 roku (spotkanie z ojcem i braćmi); rodzina ojca rozmówczyni;

fragmenty nagrania