Portret Adela Petruk
Urodziła się 27 listopada 1925 we wsi Młynowce (gmina Stary Oleksiniec, powiat Krzemieniec, województwo wołyńskie). Miała dwóch braci i jedną siostrę. Ojciec zaginął w 1926 roku. Matka zmarła 1927 roku. Po śmierci matki została oddana na wychowanie do brata matki i jego żony. Skończyła siedem klas w szkole polsko-ukraińskiej w Krzemieńcu. W 1943 roku po zamordowaniu cioci miała zostać wywieziona do pracy w Niemczech. W trakcie podróży transport został zatrzymany na kilka tygodni w Krakowie. Tam została przyuczana do pracy i rozpoczęła pracę w szpitalu frontowym. Po zakończeniu wojny wróciła do Krzemieńca i podjęła pracę w fabryce. W wieku 27 lat wyszła za mąż. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1482
data nagrania: 18.09.2009
długość nagrania: 01:22:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Krzemieniec (Kremeneć)
autor nagrania: Wylegała Anna
Petruk Adela
Streszczenie relacji z minutnikiem

Krótka historia rodziny (śmierć rodziców, dzieciństwo u wujostwa); 001, ok. 1 min

Wyjazd do pracy w Niemczech (podróż, praca w krakowskiej fabryce, przyuczanie do pracy), a następnie pozostanie w Krakowie; 001, ok. 4 min

Praca w szpitalu frontowym; 001, ok. 6 min

Powrót do Krzemieńca (strach przed powrotem do Młynowców); 001, ok. 7 min

Przyjazdy Polaków do Krzemieńca; 001, ok. 9 min

Rodzinna wieś, Polacy w Młynowcach; 001, ok. 10 min

Historia ojca, poznanie ojca z matką; 001. ok. 13 min

Losy rodzeństwa; 001, ok. 16 min

Śmierć wujka i wujenki; 001, ok. 19 min

Relacje polsko- ukraińskie przed wojną; 001, ok. 20 min

Refleksje religijne; 001, ok. 21 min

Religia w domu, uczęszczanie do kościoła; 001, ok. 24 min

Żydzi w Krzemieńcu; 001,ok. 28 min

Sklepy w Młynowcach, wyjazdy po większe zakupy do Krzemieńca; 001, ok. 31 min

Jarmarki w Krzemieńcu; 001, ok. 32 min

Polsko-ukraińska szkoła w Krzemieńcu (religia w szkole, stosunki polsko-ukraińskie); 001, ok. 34 min

I Komunia Święta, bierzmowanie; 001, ok. 36 min

Praca w Młynowcach (suszenie torfu, gospodarstwo wujka); 002, ok. 1 min

Wojna, wejście Sowietów; 002, ok. 2 min

Historia Bohdana Chmielnickiego; 002, ok. 5 min

Zmiany w szkole po przyjściu Sowietów; 002, ok. 6 min

Wywózki ludzi przez Sowietów; 002, ok. 8 min

Kołchozy w Młynowcach; 002, ok. 9 min

Banderowcy (historia koleżanki, ostrzeżenie przez brata koleżanki przed napadem Banderowców); 002, ok. 10 min

Historia ocalenia, śmierć wujenki i siostry; 002, ok. 12 min

Wyjazd do Niemiec, pozostanie w Krakowie; 002, ok. 17 min

Pobyt w Krakowie (strach przed powrotem do Młynowic): 002, ok. 22 min

Praca w szpitalu frontowym; 002, ok. 26 min

Powrót do Krzemieńca; 002, ok. 28 min

Strach przed wyjazdem do Polski; 002, ok. 29 min

Czasy po wojnie (zabójstwa dokonywane przed Banderowców na wsi); 002. ok. 31 min

Niechęć do partii; 002, ok. 32 min

Poznanie męża; 002, ok. 34 min

Praca w biurze, praca w fabryce; 002, ok. 38 min

Narodowość polska; 003, ok. 1 min

Polacy na wschodniej Ukrainie; 003, ok. 2 min

Polacy w Krzemieńcu; 003, ok. 3 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl